Peter Kerris op bezoek bij ondernemers Smart COVID-19

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Vrijdag 22 januari 2021 bezocht gedeputeerde Peter Kerris 2 bedrijven die gebruik maakten van de Smart COVID-19 regeling. Met deze regeling stelde provincie Gelderland in mei 2021 € 1,5 miljoen beschikbaar. Dit geld was bedoeld om de negatieve gevolgen voor de omzet/vraag en medewerkers weg te nemen.

69 werkgevers en 1.500 werknemers

Inmiddels maakten 69 werkgevers en 1.500 werknemers gebruik van Smart-COVID 19. De regeling heeft bedrijven geholpen om hun manier van werken aan te passen aan de veranderde situatie en medewerkers om- of bij te scholen.

Gevolgen voor de arbeidsmarkt

Peter Kerris: “COVID-19 heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Hele sectoren zijn stilgevallen, waardoor veel mensen hun baan dreigen te verliezen. Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite om de veranderende wereld het hoofd te bieden. Ik ben blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan de om- en bijscholing van hun medewerkers, waardoor veel mensen hun baan hebben kunnen houden in deze moeilijke tijd.’

Smart COVID-19

De COVID-19 crisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Vooral kleine en middelgrote werkgevers hebben moeite om te gaan met de veranderende wereld. Via de Smart COVID-19 regeling konden ondernemers € 25.000 aanvragen. Voor het uitvoeren van een actieplan om de negatieve gevolgen op omzet/vraag en medewerkers weg te nemen of beperken. Deze regeling vult op het landelijke steun- en herstelpakket aan. Met onder andere als doel het behoud van arbeidsplaatsen, duurzame inzetbaarheid door om- en bijscholing en verbeteren van digitale vaardigheden. De Smart COVID-19 regeling heeft gewerkt. Inmiddels maakte 69 werkgevers gebruik van de regeling.

Werkbezoek

Peter Kerris bezocht eerst Van Essen van Raay (VEVR) uit Barneveld; een reclamebedrijf onder andere gespecialiseerd in standbouw. Vanwege de crisis zijn alle evenementen, beurzen en congressen in binnen- en buitenland afgelast. Met de Smart COVID-19 regeling hebben ze 7 standbouwers om- en bijgeschoold. Hierdoor aan de slag bij de designafdeling van het bedrijf. Na dit bezoek ging Kerris langs bij VB-Airsuspension uit Varsseveld.

Zij ontwikkelen en produceren luchtvering voor bedrijfswagens, ambulances en campers. COVID-19 zorgde ervoor dat autofabrikanten sluiten. Orders werden uitgesteld of geannuleerd. Met de Smart COVID-19 regeling paste het bedrijf zijn bedrijfsproces aan om zo sneller en goedkoper nieuwe producten te ontwikkelen. Door ook medewerkers om- en bij te scholen, zijn die nu op verschillende plaatsen inzetbaar.

De werkbezoeken vonden digitaal plaats. Iedereen hield rekening met de coronavoorschriften. Peter Kerris: “Mooi om zien dat bedrijven zich zo snel aanpassen aan het online werken. Zo kunnen deze werkbezoeken doorgaan in deze moeilijke tijd.”

Bron: Provincie Gelderland

Gelderse coronasteun helpt 1500 werknemers om ‘in moeilijke tijd’ aan de bak te blijven

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

ARNHEM – Zeker 1500 personeelsleden van 69 bedrijven hebben gebruik gemaakt van geld van de provincie Gelderland om in tijden van corona aan het werk te blijven. De noodsteun is bijvoorbeeld benut om de bedrijfsvoering aan te passen en medewerkers om of bij te scholen.

Door de coronacrisis zijn veel sectoren plat komen te liggen, denk aan de horeca en de detailhandel, en staan banen op de tocht. ,,Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite de veranderingen het hoofd te bieden’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris, die gaat over de arbeidsmarkt in Gelderland.

In mei vorig jaar stelde de provincie daarom een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar onder de noemer ‘Smart-Covid 19’, buiten de landelijke steunmaatregelen om. Ondernemers konden 25.000 euro aanvragen voor een plan van aanpak om hun personeel aan het werk te houden of bedrijfsprocessen te verbeteren. En dat hebben tientallen van hen dus gedaan, laat de provincie nu weten.

Blij met bijdrage in ‘moeilijke tijd’

Het doel was onder meer werkplekken te behouden en mensen ‘duurzaam’ inzetbaar te maken met om- en bijscholing. In drie van de vijf gevallen werd dat laatste met het beschikbare geld gedaan.

Gedeputeerde Kerris bracht vrijdag een digitaal bezoek aan twee Gelderse bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de financiële hulp, waaronder VB-Airsuspension uit Varsseveld. Dat ontwikkelt luchtvering voor bedrijfswagens, ambulances en campers. Kerris laat weten er blij mee te zijn dat de provincie bedrijven in deze ‘moeilijke tijd’ kan helpen.

Bron: de Gelderlander

Gelderlanders mijden binnensteden sinds corona

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Gelderlanders gaan minder vaak naar Gelderse binnensteden. Dat heeft gevolgen voor de winkels. Angst voor besmetting heeft het koopgedrag erg veranderd. Dat blijkt uit de Monitor Welbevinden, een onderzoek uitgevoerd door Kieskompas, in opdracht van provincie Gelderland. Zo’n 3.000 Gelderlanders vulden de vragenlijst in. Het onderzoek vond plaats voordat minister-president Rutte op 14 december 2020 de strenge lockdown afkondigde.

Zorgen

Gelderlanders maken zich iets minder zorgen dan tijdens het vorige onderzoek. Een kwart van de ondervraagden vindt het virus ernstig bedreigend. Het aantal dat de COVID-19-maatregelen te streng vindt, is verdubbeld. 6 op de 10 vinden de maatregelen een beetje effectief. Gelderlanders vinden dat ze zelf goed met de situatie omgaan, terwijl ze vinden dat ‘anderen’ minder zorgvuldig zijn.

Ook al leek het begin december beter te gaan, toch zijn de negatieve psychologische gevolgen van corona toegenomen: eenzaamheid, stress, irritatie en gebrek aan fijne vooruitzichten. 1 op de 3 zegt het gevoel te hebben niets meer te hebben om naar uit te kijken. Meer dan een kwart voelt zich vaker eenzaam. Mensen die de maatregelen gepast en effectief vinden, hebben minder vaak last van deze negatieve gevoelens of gevolgen.

Winkelen

Het coronavirus beïnvloedt het koopgedrag van Gelderlanders. Mensen winkelen nu vaker online. 1 op de 3 Gelderlanders is bang voor besmetting in winkels. Ruim 8 op de 10 vermijden drukke momenten om te winkelen. Wel vindt een ruime meerderheid dat winkels voldoende veiligheidsmaatregelen hebben genomen. Deelnemers verwachten na deze crisis wel weer fysiek te gaan winkelen en dan minder online te kopen.

Bereikbaarheid

De helft gaat met de auto naar het winkelgebied, bijna de helft met de fiets. Slechts 20% gaat lopend; dit zijn vooral mensen die in de stad wonen. Mensen gaan minder naar winkels wanneer deze per auto slecht bereikbaar zijn of er gebrek is aan parkeerplaatsen. Ook reizen mensen in deze tijd minder graag met het openbaar vervoer. Mensen kiezen voor een bepaald winkelgebied vanwege de bereikbaarheid en omdat ze het er kennen. Mensen gaan vooral naar binnensteden om te winkelen en voor horeca, cultuur en de markt.

Centrum

Sinds de corona-uitbraak gaan Gelderlanders minder naar het centrum. Vooral het bezoek aan binnensteden buiten de woonplaats is afgenomen sinds de corona-uitbraak. Voor corona bezochten 6 op de 10 Gelderlanders binnensteden, tegenover 4 op de 10 sinds de uitbraak. Gelderlanders geven minder geld uit op de markt en in reguliere winkels. Toch zegt een meerderheid evenveel geld uit te geven als voor de corona-uitbraak.

Peter Kerris, gedeputeerde binnenstad: “Corona grijpt hard om zich heen. Ondernemers in binnensteden zijn geconfronteerd met de ernstige gevolgen daarvan. Ik begrijp dat Gelderlanders zich zorgen maken en minder de binnenstad opzoeken, ook toen de winkels nog open waren. Provincie Gelderland ondersteunt binnenstadmanagers om met dreigende leegstand en veranderingen in de binnensteden om te gaan. We hopen dat het in 2021 beter wordt.”

Bron: Provincie Gelderland

1.000e ontwikkelingsvoucher Gelders Vakmanschap uitgereikt

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Vrijdag 18 december 2020 heeft gedeputeerde Peter Kerris de 1.000e ontwikkelingsvoucher van Gelders Vakmanschap uitgereikt. Met de vouchers ondersteunen we vakmensen in de techniek. Zij kunnen hiermee trainingen volgen om zich door te ontwikkelen in de snel veranderende sector.

1.000e voucher

Peter Kerris overhandigde de 1.000e voucher aan Rick Zwagerman, werkzaam bij aannemingsbedrijf Berendsen van Geemen in Arnhem. Hij zet de vergoeding in voor een opleiding Bouwmanagement, die hij volgt bij KOB/ReVaBo in Oosterbeek.

Leve(n) Lang Gelders Vakmanschap

In 2019 is het actieplan ‘Gelders Vakmanschap 2.0’ gelanceerd door de vakorganisaties, technische branches, O&O-fondsen, vakonderwijs en provincie Gelderland. Met als doel het stimuleren van leven lang ontwikkelen in de techniek. De coronapandemie zet dit onder druk. Geannuleerde orders, minder werk en legere agenda’s zorgen ervoor dat werkgevers minder aandacht hebben voor leven lang ontwikkelen. Daarom richt het actieplan zich tijdelijk vooral op vergoedingen voor ontwikkelingsdagen.

Blijven ontwikkelen in de coronacrisis

De partners in Gelders Vakmanschap vinden het belangrijk dat vakmensen in de technieksector zich blijven ontwikkelen. Automatisering, robotisering en digitalisering gaan snel. Dit vraagt van werknemers dat ze flexibel zijn, zodat ze andere kennis, vaardigheden en competenties leren. Gedeputeerde Peter Kerris: “Door corona dreigt scholing en opleiding voor veel bedrijven op de achtergrond te raken, terwijl dat nu hard nodig is. Met de opleidingsvouchers stimuleren we technisch talent om zich te blijven ontwikkelen, waardoor ze wendbaarder en weerbaarder worden in een snel veranderende sector. Dat vinden wij belangrijk. Juist in deze tijd.”

Accent op praktijkgerichte opleidingen

De 1.000 vouchers voor opleidingsdagen werden vanaf 1 juni 2020 uitgereikt aan werknemers in diverse branches. De vraag was groot: alle beschikbare vouchers zijn inmiddels vergeven, ruim voor de sluiting op 1 januari 2021. Om precies te zijn: 246 voor bouw & infra, 407 voor installatie, 335 voor metaal en 12 voor de mobiliteitsbranche. Opvallend is dat de vouchers vooral werden gebruikt voor praktijkgerichte trainingen bij opleidingsinstituten met een goede naam. Zoals trainingen op het gebied van communicatie en leidinggeven, maar ook het aan kunnen haken bij de energietransitie op het vlak van warmtepompen en meer. Trainingen die coronaproof op de werkvloer plaatsvinden.

Blijven inzetten op verbindingsgesprekken               

Ondanks de coronacrisis proberen de verbindingscoaches van Gelders Vakmanschap het contact met 400 kleine mkb-bedrijven zonder HR te onderhouden. Via het coronaproof bezoeken van de werkplekken of via digitale overleggen. Projectleider Haske van Aken: “Op dit moment vinden er per week nog steeds ongeveer 15 van dit soort verbindingsgesprekken plaats met mkb-bedrijven zonder human resource management. Op dit traject blijft Gelders Vakmanschap zich gericht inzetten.”

De uitreiking vond online plaats.

Bron: Provincie Gelderland

Winnaars Gelderse Ruimtelijke Kwaliteit bekend

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering

Deze 8e editie van de prijsvraag had als thema “Brede blik op ruimte”. De jury, traditiegetrouw onder voorzitterschap van Jan Terlouw, had een lastige taak om uit de 20 in aanmerking komende projecten één winnaar te kiezen. De winnaar is geworden: Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Dit project wordt beloond met een geldprijs van €10.000. Provincie Gelderland is de uitschrijver van de prijs en financiert de prijzen.

De winnaar

Uit het rapport van de jury: “Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard is een project met een enorme schaal in een gebied waar veel ruimteclaims en de wateropgave samenkomen. Hier is van onderop (telers, tuinbouwers, boeren, dorpsraden enzovoort) en bovenaf (gemeenten, waterschap, provincie) een enorme verandering in gang gezet. Alle betrokkenen werken samen om een toekomstbestendig en meer divers tuinbouwgebied te realiseren. In de uitvoering wordt op alle niveaus gezocht naar de meest adequate oplossing voor natuur, dier, mens en bedrijven. Er is nog veel te winnen – denk aan continuering in de toekomst en ruimtelijke kwaliteit, maar in deze grootse gebiedsopgave komen veel ambities concreet samen”.

Ruimte zo goed mogelijk benutten

Peter Kerris, gedeputeerde Ruimte: “De uitdagingen van deze tijd – stikstof, extreem weer en droogte, klimaatverandering en een volksgezondheidscrisis – kenden we niet eerder, laat staan in deze combinatie. De vragen die deze uitdagingen aan de samenleving stellen zijn ongekend. En we willen – nee, moeten! – de natuur versterken en de biodiversiteit herstellen. Hoe kun je aan al die uitdagingen tegemoet komen, de schoonheid van Gelderland bewaren, en tegelijkertijd ontwikkelen en bouwen aan de toekomst? Dat dat kan, laat Bommelerwaard hier zien”. Voor de jury is een belangrijke afweging geweest welke stimulans er uitgaat van het project: wat bereik je ermee en hoe draagt het bij aan de grote opgaven waar we voor staan.

Aanmoedigingsprijs

De jury heeft dit jaar ook een aanmoedigingsprijs voorgesteld van €5000,-. Die wordt gegeven aan een project dat een steuntje in de rug nodig heeft om het verder te helpen. Bijvoorbeeld om hulp in te schakelen bij het ontwerp of een publiekscampagne. Deze prijs gaat naar Bufferstroken 2.0. Dit project is laagdrempelig en perspectiefvol. Het project is heel laagdrempelig en heeft een grote toegevoegde waarde, zowel voor de biodiversiteit, uitspoeling naar grondwater en waterlopen, vastleggen CO2 en perspectief voor de boer. Daarbij levert het een bijdrage aan de eiwittransitie (minder dierlijke eiwitten, meer plantaardige door o.a. eten van noten). Daarmee biedt het veel kansen om de landbouwsector een boost te geven.

Publieksprijs

Kenniscentrum Sealing Valley in Aalten kreeg dit jaar de meerderheid van de in totaal 1457 stemmen van de 20 projecten op de lijst. De stemmers over dit project:

“Prachtige herinvulling van een oud industrieterrein met een toekomst gericht bedrijf dat niet alleen denkt aan economische voordelen, maar ook aan duurzaam bouwen, lokale werkgelegenheid, circulariteit, milieubewust reizen van medewerkers, innovatie en de maatschappelijke bijdrage. Niet alleen mooi voor Aalten, maar voor de hele Achterhoek (en omgeving!). Om trots op te zijn”.

Boek over de projecten

Ook van deze editie is een mooi boek gemaakt. Met mooie fotografie en beknopte omschrijvingen zijn 20 projecten geportretteerd. Alle deelnemers en de Gelderse gemeenten krijgen het boek met juryrapport toegestuurd.

Bron: Provincie Gelderland

Prijsuitreiking Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering

Op 18 december 2020 worden de jury- en publieksprijs van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 uitgereikt. Dit jaar een digitale ontmoeting, maar beslist niet minder spannend of verrassend. U kunt de prijsuitreiking volgen via de livestream.

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit

20 projecten zijn genomineerd voor de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit. Ze roepen allemaal een interessant beeld op dat in Gelderland onder ‘brede blik op ruimte’ kan worden verstaan. Dit is het thema van 2020. Ze vertellen hoe een project in Gelderland kan bijdragen aan meerdere ambities.

Livestream

Op vrijdag 18 december 2020 van 15.00 tot 16.00 uur maken Peter Kerris, gedeputeerde Ruimte, Jan Terlouw, voorzitter van de jury, en Marinke Steenhuis, cultuurhistoricus en jurylid, de winnaars bekend. De winnaar van de juryprijs en die van de publieksprijs winnen beiden € 10.000. Bent u nieuwsgierig? Kijk dan naar de livestream. Deze link opent een andere website.

Kijk voor meer informatie op de website. Deze link opent een andere website van de provincie Gelderland.

Bron: Provincie Gelderland

Benut regionale scholingsfondsen voor herstel arbeidsmarkt

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

De provincies Overijssel en Gelderland en de arbeidsmarktregio’s roepen het Rijk op om bij het herstel van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande aanpak, netwerken en scholingsfondsen in de regio. Op die manier wordt de € 1,4 miljard die het Rijk beschikbaar stelt voor herstel van de arbeidsmarkt en scholing, het beste besteed.

Golf aan werkeloosheid

Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): “Er komt een golf aan werkloosheid aan. Door COVID-19 dreigen hele sectoren om te vallen, terwijl er in andere sectoren een groot tekort aan mensen is. Denk aan de zorg, de bouw en het onderwijs. We moeten werk maken van omscholing. Met trajecten zoals Leve(n) Lang Vakmanschap laten de arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland zien hoe we mensen tussen sectoren van werk naar werk kunnen begeleiden. Maak hier gebruik van!”

Aansluiten bij provinciale herstelplannen

Gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel): ”We zullen alle middelen nodig hebben om de klappen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt op te vangen. In veel regio’s bereiken we inmiddels zowel werkzoekenden als ondernemers met een bewezen aanpak. Deze infrastructuur kan direct worden ingezet. We willen graag samenwerken met het Rijk om de herstelgelden op een goede, vertrouwde manier in de regio’s te laten landen. Doen wat werkt!”

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de week van 16 november 2020 behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Hierin is een herstelplan opgenomen, waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor om-, bij- en herscholing van werknemers die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. De Oost-Nederlandse regio’s en provincies zijn blij met de steun die het Rijk op dit vlak levert. Ze willen graag samenwerken met het Rijk om het geld zo nuttig mogelijk in te zetten. In de regio’s is een stevige infrastructuur opgebouwd en veel ervaring opgedaan in scholing van werknemers en mensen die ongewenst aan de zijlijn staan.

Bron: Provincie Gelderland

Peter Kerris bezoekt Barneveldse Techniek Opleiding

Geplaatst Geplaatst in Onderwijs en arbeidsmarkt

Vrijdag 15 december 2020 bezocht gedeputeerde Peter Kerris de Barneveldse Techniek Opleiding (BTO). Dé plek waar technisch talent leert werken en werkend leert. Tijdens een virtuele rondleiding ging hij in gesprek met studenten die een moderne praktijkgerichte vakopleiding volgen in de techniek.

Techniek is mensenwerk

Gedeputeerde Peter Kerris: “We zien dat er een steeds groter tekort is aan vakmensen in de techniek. Terwijl we ze keihard nodig hebben om de woningnood op te lossen en energietransitie vorm te geven. Techniek is mensenwerk. Door te investeren in techniektalent leidt de Barneveldse Techniek Opleiding de vakmensen van morgen op.”

Werken en Leren

BTO leidt jongeren in 2 jaar via een leer- werktraject op voor een baan in de metaal-, elektro- en installatietechniek. Jongeren gaan 2 dagen in de week naar school. De overige 3 dagen werken ze bij 1 van de 70 aangesloten bedrijven. Na hun opleiding zijn ze verzekerd van een baan in de techniek. BTO wil de komende jaren doorgroeien naar een reguliere instroom van 50 talenten per jaar. Met ruimte voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Initiatief van ondernemers

Barneveldse Techniek Opleiding is een initiatief van onderwijs en ondernemers in de Food Valley. De behoefte aan vakkundig technisch talent groeit. Meer dan 70 bedrijven werken hierin met MBO De Meerwaarde en het Hoornbeeck College in Barneveld. Samen stomen ze technische talenten klaar voor een baan in de techniek. Daarnaast werkt BTO aan techniekopleidingen voor bestaande werknemers van bedrijven de regio. 

Arbeidsmarkt versterken

Barneveldse Techniek Opleiding is 1 van projecten die we steunen om de arbeidsmarkt in Gelderland te versterken. Het verschil tussen vraag en aanbod groeit op de arbeidsmarkt. Dit neemt alleen maar toe door de coronacrisis. Daarom investeert de provincie in vernieuwende initiatieven die talenten voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen. Het werkbezoek was digitaal vanwege de coronamaatregelen.

Bron: Provincie Gelderland

Nijmegenband helpt ook nu weer bij voor nieuwe stationszone

Geplaatst Geplaatst in Wonen

De noodzakelijke vernieuwing van het Nijmeegse stationsgebied was heel lang een onderwerp dat niet op de Haagse agenda voorkwam. Nijmegen was een vergeten spoorhalte. Qua reizigers is het intussen wel het tiende station van ons land. En rond het stationsgebied staan bouwprojecten gepland voor zo’n 2.000 appartementen.

Stapje voor stapje is de betekenis van de stationszone nu alsnog doorgedrongen bij de Haagse bestuurders, provincie, NS en ProRail. Onlangs werd bekend dat Rijk en provincie dik 100 miljoen euro bijdragen in de vernieuwing van de oostelijke stationszijde. 

Eerder waren al miljoenen toegezegd voor de westkant. En ProRail stopt ook 100 miljoen in een beter spoor en extra perrons voor meer treinen van en naar de Randstad. Bovendien is eveneens een miljoenensubsidie voor de woningbouw beloofd.

In het stadhuis zijn ze opgetogen over die superhoge bijdragen. Nijmegen scoort beter dan menige andere stad met plannen voor stationsvernieuwing. Er is een prima lobby gevoerd. Maar wat ook meespeelt is, zo denk ik, is de Nijmegenbinding van de ‘geldschieters’. https://view.genial.ly/5f8ae69301a73210ef118964

Staatssecretaris Van Veldhoven die over het spoor, fiets en ov gaat, studeerde hier en dook de laatste jaren geregeld op in de stad zoals bij projecten van Green Capital. De Gelderse bestuurders Van der Meer en Kerris wonen hier al heel lang.

Aan de betekenis van het Nijmegengevoel dacht ik eerder ook al toen de toenmalige ProRail-baas Eringa enkele jaren terug forse investeringen in beter spoor en perrons toezegde. Hij was ooit jarenlang gemeentesecretaris van Nijmegen.

Ja, oude stadsbanden helpen. Burgemeester Guusje ter Horst verlokte ooit Philipsbaas Kleisterlee, opgegroeid in Nijmegen, extra te investeren in research in Nijmegen. En minister Karla Peijs, als kind wonend in de Benedenstad, steunde kort voor haar opstappen de renovatie van het landhoofd van de spoorbrug.

Nijmegen laat je nooit los, is mijn conclusie.

Bron: de Gelderlander

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 staat open

Geplaatst Geplaatst in Ruimtelijke ordering

Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is ‘Brede blik op ruimte’. Mensen kunnen voorbeelden van afgeronde projecten in Gelderland aanmelden die al een bijdrage leverden aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Dat kan tot en met 27 mei 2020 via het digitale platform Sprekend Gelderland.

Trots

Gedeputeerde Peter Kerris hoopt op veel inzendingen: “Het thema verwijst naar de 7 ambities van de Omgevingsvisie. Die ambities zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en gezond woon- en leefklimaat. Al deze ambities doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Maar ook op onze creativiteit. De uitdaging is om meerdere doelen samen te laten komen in 1 project. Ik ben heel benieuwd naar projecten die daar al in geslaagd zijn.”

Breed spectrum

Bij de prijs gaat het om projecten die meerdere ambities bij de kop hebben gepakt. Waar in Gelderland zijn zichtbaar en voelbaar en met succes meerdere opgaven gelijktijdig aangepakt, in 1 of meerdere projecten, in 1 of meerdere gebieden? Projecten die ook op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid of welzijn van betekenis kunnen zijn en daarmee voorbeelden die de brede blik op de Gelderse ruimte laten zien?

Meedoen

Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren kunnen goede voorbeelden aandragen. Hierbij kunnen foto’s, filmpjes en documenten worden geüpload. Doordat inzending gaat via het digitale platform Sprekend Gelderland, www.gelderland.nl/gprk2020 is de lijst met voorstellen gelijk openbaar en kan iedereen de groei van de lijst volgen, commentaar leveren en steun betuigen.

Nominaties

Uit de ingediende voorbeelden selecteert een commissie de nominaties. Deze commissie bestaat uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de juryprijs en kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk €10.000 beschikbaar te besteden aan het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te laten maken, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november of december af met een manifestatie waar winnaars bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.

Bron: Provincie Gelderland