Stages, leerwerkplekken en werk-naar-werk-trajecten stimuleren

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

Nu door de COVID-crisis meer mensen hun baan dreigen te verliezen is het van belang om te kunnen werken aan een andere toekomst. Stages en leerwerkplekken, én regionale werk-naar werk-trajecten kunnen werkzoekenden daarbij helpen.

Provincie Gelderland zet € 4 miljoen in om dit mogelijk te maken. Het geld gaat naar de 6 arbeidsmarktregio’s. Daarin werken gemeenten, UWV en bedrijfsleven samen. Zij hebben actieplannen opgezet om leerwerkplekken, stages en banen te realiseren. Een bijkomend doel is om werkzoekenden, waar mogelijk, naar sectoren te leiden die een groot personeelstekort hebben, zoals de techniek en zorg. De investering van de provincie zal naar eerste inschatting in 1,5 jaar leiden tot zo’n 2.500 werk- en stageplaatsingen.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt eraan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van Covid-19 te helpen. Dat doet de provincie in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelmaatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan hier.

Bron: Provincie Gelderland

Barneveldse woonwijk De Enk genomineerd voor Gelderse prijs

Geplaatst Geplaatst in Wonen

BARNEVELD De nieuwe woonwijk De Enk in Barneveld is als ‘aansprekend landschap’ genomineerd voor de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Gedeputeerde Peter Kerris maakt de prijswinnaars van de vakjury en de publieksjury in december 2020 bekend tijdens een manifestatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Samen met De Enk zijn er nog negentien andere genomineerden voor de prijs. Vier bureaus hebben de Barneveldse woonwijk ingebracht voor de prijs, onder meer landschapsarchitect Bosch Slabbers. De 24 woningen in De Enk zijn dit voorjaar allemaal opgeleverd. Midden tussen de woningen is een centrale speel- en ontmoetingsplek gemaakt. Voorheen was op het terrein de Prins Willem Alexanderschool gevestigd. Het is een van de eerste gasloze wijken van Barneveld. 

De achtste editie van de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit heeft als thema “Brede blik op ruimte”. Provincie Gelderland schenkt hiermee aandacht aan meervoudig gebruik van de ruimte; een passende uitwerking van de Omgevingsvisie Landsdeel Oost. Een onafhankelijke jury-onder leiding van Jan Terlouw, voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland, en voorzitter van de eerdere zeven edities van de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit, de winnaar bepalen.

Vanaf dit voorjaar heeft provincie de Gelderse samenleving gevraagd om projecten aan te dragen die mogelijk mee kunnen dingen naar de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Dit heeft geleid tot een lijst van veertig voorstellen. Alle inzendingen vertellen hoe verschillende ruimtelijke ambities in projecten en gebieden zijn gerealiseerd. Peter Kerrris, gedeputeerde: “Het is geweldig om te zien hoe divers de inzendingen zijn: soms groots en meeslepend, soms klein en bescheiden. Maar altijd met voelbare trots en een sterke mate van betrokkenheid bij het gebied.”

De prijs voor de winnende inzending bestaat uit 10.000 euro. Naast de juryprijs reikt provincie Gelderland een publieksprijs uit van eveneens 10.000 euro.

Bron: Barneveldse Krant

Beschermde natuur, maar komt het enorme zonnepark op landgoed in Renkum er toch?

Geplaatst Geplaatst in Klimaatadaptatie

RENKUM – De provincie Gelderland gaat tóch onderzoeken of er een enorm zonnepark kan komen op Landgoed Quadenoord in Renkum. Daarmee zet zij de deur open naar opwek van duurzame energie in beschermde natuur. 

In maart dit jaar wees de provincie het initiatief nog af, omdat het landgoed midden in een natuurgebied ligt. 

Het dertig voetbalvelden grote zonnepark, dat op twee akkers aan de rand van Quadenoord moet komen, zou volgens de provincie onder meer te veel negatieve gevolgen hebben voor beschermde diersoorten. Ook was er onduidelijkheid over de stikstofuitstoot bij het plaatsen van de panelen. 

Gesprek over compromis

De gemeente Renkum steunde het initiatief wel. Naar aanleiding van de kwestie is de provincie met de initiatiefnemers in gesprek gegaan om te kijken in hoeverre een compromis mogelijk is met minder zonnepanelen en meer nieuwe natuur op het landgoed. 

De conclusie: mogelijk kan het dus wél. Eis is wel dat er zo’n 15.000 zonnepanelen minder komen dan de geplande 40.000. Ook wordt gekeken naar het omvormen van akkergrond naar natuur. Daarmee moet de verbinding tussen de natuurgebieden, waar het landgoed tussen ligt, worden versterkt.

Minder ruimte 

Dat de provincie nu ineens de deur open zet voor duurzame energie in beschermde natuur komt doordat ruimte  schaarser wordt, stelt gedeputeerde Peter Kerris: ,,Er is meer plek nodig om onze ambities op het gebied van onder meer woningbouw, natuur en groene energie te realiseren.”

Het huidige provinciebeleid, waarbij functies zoals wonen, natuur en recreatie gescheiden worden, is daarom volgens Kerris niet vol te houden. Tegelijkertijd is Quadenoord te klein om een grote impact te hebben op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie.

Duurzame energie en natuur

Kerris ziet de locatie dan ook vooral als een plek om te onderzoeken hoe duurzame energie en natuur gecombineerd kunnen worden. Betekent dit dat in toekomst ook ruimte is grootschalige energieopwek in beschermde natuur? ,,Het is nog te vroeg om dat te zeggen.”

Of het zonnepark er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. Daarvoor moet het beleid van de provincie namelijk worden aangepast. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre uit het onderzoek een haalbaar plan komt. ,,We moeten heel erg met elkaar gaan puzzelen”, zegt John Smits, rentmeester van het landgoed. ,,Maar de deur staat op een kier, dat is mooi. Dat geeft ook aan dat wat we doen zo gek nog niet is.”

Smits hoopt met een zonnepark extra inkomsten te genereren voor onderhoud en renovatie van Quadenoord. ,,We staan voor een aantal enorme investeringen. We moeten bijvoorbeeld heel veel geld steken in het bos vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Herplanten kost al gauw 15.000 euro per hectare. Dat geld heb ik niet.”

Bron: de Gelderlander

Aanjaagteam Emile Roemer in Rivierenland voor overleg over arbeidsmigranten en corona

Geplaatst Geplaatst in Covid 19, Onderwijs en arbeidsmarkt

ZALTBOMMEL/WAARDENBURG/KESTEREN – Bestuurders van de gemeenten in de Bommelerwaard en de zes andere gemeenten van de Regio Rivierenland hebben deze week een overleg met Emile Roemer over de problemen rond arbeidsmigranten en corona. Roemer staat aan de leiding van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, dat donderdag een werkbezoek aan de regio brengt.

Roemer bracht recent een eerste rapport uit namens het team. Daarin concludeert hij dat grote aantallen arbeidsmigranten in één woning niet langer kan. Daar is wat hem betreft maar één oplossing voor mogelijk en dat is ingrijpen op zo kort mogelijke termijn. Het Aanjaagteam is begin mei ingesteld door minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Doel van het team is om op regionaal niveau tot oplossingen en maatregelen te komen om arbeidsmigranten te beschermen tegen corona. Daarvoor bezoeken Roemer en zijn mensen diverse regio’s waar veel arbeidsmigranten werken.

Overleg achter gesloten deuren

Aan het overleg, dat 18 juni in Kesteren wordt gehouden, nemen ook de Gelderse gedeputeerde Peter Kerris en mensen van de GGD Gelderland-Zuid, de Waardenburgse uitzendorganisatie VDU, vakbond FNV en twee arbeidsmigranten deel.

Na het overleg achter gesloten deuren van ruim twee uur gaan Roemer, gedeputeerde Kerris en de voorzitter van het regionaal overleg arbeidsmigranten, wethouder van Neder-Betuwe Nees van Wolfswinkel, in Kesteren een plek bezoeken waar arbeidsmigranten zijn gehuisvest.

Bron: BD.nl

Hoe Gelderland sneller en flexibeler wil inspelen op de woonbehoefte

Geplaatst Geplaatst in Wonen

Met het Gelders Actieplan Wonen wil de Provincie Gelderland de woningbouw stimuleren voor juist die doelgroepen die momenteel moeilijk aan de bak komen op de woningmarkt. Dit wordt extra urgent nu als gevolg van de coronacrisis een nieuwe economische recessie dreigt. Gedeputeerde Peter Kerris legt uit wat de speerpunten zijn in het Gelderse plan. ‘Laten we de coronacrisis gebruiken om de woningbouw te versnellen en de procedures te vereenvoudigen.’

Samen met gemeenten, woningcorporaties en beleggers maakt de provincie zich sterk om de woningbouw te versnellen, onder andere door versnelling op een vijftigtal locaties. Dat moet resulteren in 45.000 nieuwe woningen tot 2025, vooral voor starters en doorstromers in het middensegment van de markt. ‘We willen hier expliciet op sturen omdat er sinds de vorige economische crisis veel te weinig betaalbare huur- en koopwoningen voor met name starters, alleenstaanden en ouderen zijn gebouwd, en juist hier veel vraag naar is’, legt gedeputeerde Peter Kerris (PvdA) uit. Hij heeft onder meer wonen, ruimtelijke ordening en het programma SteenGoed Benutten in zijn portefeuille. Als voornaamste oorzaken noemt Kerris de gestegen bouwkosten, waardoor het voor beleggers minder rendabel is om die woningen te bouwen, en dat de woningcorporaties sinds 2015 aan strenge regels zijn gebonden. En als er bouwplannen zijn, duurt het om allerlei redenen lang voordat die kunnen worden gerealiseerd.

Versnellingsteams

Onder het motto ‘Sneller, betaalbaar, flexibel’ moet met het Actieplan Wonen knelpunten worden weggenomen, bestaande plannen sneller van de grond komen en vooral gekeken worden hoe met slimme oplossingen zoveel mogelijk woningzoekenden zijn te bedienen.

Te beginnen met plannen die een zogenaamde ‘harde’ status hebben. Daar zijn de planprocedures voor afgerond en toch ligt de vergunningverlening stil, bijvoorbeeld vanwege geluidsnormen of de stikstofproblematiek. Versnellingsteams moeten gemeenten en ontwikkelaars gaan ondersteunen om beter van de beschikbare mogelijkheden gebruik te maken en procedures te versnellen.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Gedeputeerde Kerris bij de start van de verbouwing voor ’t Gasthuus in hartje Winterswijk. In een voormalig winkel- en kantorencomplex komen achttien appartementen voor senioren. Beeld Provincie Gelderland

‘We signaleren een gebrek aan capaciteit en kennis bij vooral kleinere gemeenten en ontwikkelaars over wat er al kan met intern salderen’, aldus Kerris. ‘Ze maken lang niet altijd goed gebruik van de mogelijkheden. Dat is ook best moeilijk, want de regels veranderen nogal eens. Voor het extern salderen zijn we afhankelijk van de afspraken die de minister maakt met de agrarische sector en de andere overheden. Hoe ze dat vervolgens precies kunnen gaan doen, daar zetten we die versnellingsteams voor in om te helpen. Je kunt denken aan heel nauwkeurig in beeld brengen waar de stikstof uit een bepaalde instelling of andere bron neerslaat, en of daar dan valt te salderen met bron- of andere maatregelen. Wij van onze kant doen de toezegging dat we de vergunning volgens de Wet natuurbescherming dan sneller gaan verlenen, want daar gaan wij over.’

‘We gaan niet het weekend in voordat we eruit zijn’

Om wat extra druk op de ketel te zetten, wil de provincie met zogenaamde ‘vrijdagmiddagdeals’ tot besluiten en afspraken komen. Kerris: ‘We gaan met de betrokken partijen, de bouwer, de gemeente, de provincie, de corporatie, iedereen die van belang is bij de voortgang van een bepaald project, net zo lang om tafel zitten tot we een oplossing hebben voor een belemmering en eruit zijn hoe we het gaan aanpakken.’

Van zacht naar hard

Een tweede actie is om sneller van zogenaamde ‘zachte’ naar harde plannen te komen; plannen die nog in een voorfase zitten en zeker niet door de gemeente zijn goedgekeurd. De Food Valley wordt in het Actieplan als regio genoemd waar dat met prioriteit nodig is. Er is en wordt daar best veel gebouwd de laatste jaren, maar dat is nou juist het probleem. Te weinig plannen zijn hard genoeg om het tempo vast te houden terwijl de druk op de woningmarkt juist toeneemt omdat mensen uit de Randstad deze regio opzoeken om te werken en te wonen.

De provincie organiseert samenwerking in een vroeg stadium met regiogemeenten en marktpartijen. Gedeputeerde Kerris: ‘Ik zeg altijd de provincie heeft een grote tafel waaraan veel partijen kunnen aanschuiven, en dan bemiddelen wij en maken we afspraken’. 

Door partijen vroegtijdig bij bouwplannen te betrekken, zijn ontwikkelkaders direct duidelijk. Zo ontstaat geen vertragende (en kostenverhogende) stapeling van belangen en voorwaarden tijdens het proces. Bijvoorbeeld over de parkeernorm, vaak een struikelblok bij binnenstedelijke ontwikkeling. De provincie gaat gemeenten helpen met een onderzoek naar en een handboek voor over moderne parkeernormen en mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de beoogde ontwikkeling. ‘Het hoort ook bij de moderne tijd waarin we minder de auto en meer de fiets en het ov gebruiken, zeker in een stedelijke omgeving’, meent Kerris.

‘Door partijen vroegtijdig bij bouwplannen te betrekken, zijn ontwikkelkaders direct duidelijk’

Speciaal aandacht krijgt het vergemakkelijken van woningsplitsing, waar verschillende gemeenten in de provincie al mee werken. Kerris: ‘Je kunt denken aan het splitsen van grote woningen en complexen die niet meer zo gewild zijn. Zo kunnen we versneld woningen toevoegen voor alleenstaanden. Die groep wordt groter, onder starters, onder senioren en door scheidingen.’ Ook hiervoor stelt de provincie een handboek op en komt met een gestandaardiseerde waterdichte juridische regeling. Het programma SteenGoed Benutten (SGB), bedoeld voor herbestemming, transformatie en herstructurering van leegstaande gebouwen en gebieden, wordt uitgebreid. De provincie wil de SGB-regelingen ook ter beschikking stellen aan corporaties en andere partijen, zoals beleggers.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Overhandiging van het Woonakkoord Oost-Nederland aan minister Stientje van Veldhoven.

Betaalbaar

De krapte op de Gelders woningmarkt doet zich vooral voelen in het sociale en middensegment. Het Actieplan Wonen moet gaan zorgen voor de betere beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale en middeldure huur- en koopwoningen. De provincie zet daarbij niet alleen bestaande provinciale instrumenten in, zoals afspraken in de regionale woonagenda’s, maar draagt ook bij aan de financiering en/of totstandkoming van deze woningen. Dit betekent een investering voor de provincie van circa 20,2 miljoen euro.

Maatregelen die eruit springen zijn het stimuleren van middenhuur, het verkennen van de mogelijkheden voor oprichting van een KoopGarantfonds en het meefinancieren van de starterslening.

Wat het stimuleren van middenhuur betreft wil de provincie met gemeenten en beleggers om de tafel om langjarige afspraken te maken voor welk segment en welke doelgroep ze gaan bouwen. Kerris bespeurt bij sommige gemeenten nog wantrouwen ten aanzien van beleggers, vooral over de vraag of die wel toegewijd genoeg zijn voor investeringen in de middenhuur. ‘Maar we hebben ze keihard nodig.’ De gedeputeerde benadrukt dat hij hier een sterke samenhang ziet tussen de sociale en middenhuur. ‘Doorstroming van scheefwoners uit de sociale huur naar de middenhuur en sociale koopsector slaagt alleen als je die marktsegmenten regionaal goed afstemt. Alle genoemde partijen geven aan dat wij als provincie daar een rol hebben om hier de regie te voeren. Dat gaan we doen.’

‘We hebben de beleggers voor de middenhuur keihard nodig’

Hij noemt het KoopGarantfonds, ‘een beproefd concept uit de tijden van weleer van de woningcorporaties’ om op die manier betaalbare koopwoningen te realiseren. ‘Dat mogen ze nu niet meer, maar er is nog veel behoefte aan wat wij noemen sociale koop. We gaan kijken of we betaalbare koopwoningen met zo’n fonds kunnen behouden voor mensen met een laag- of middeninkomen en starters. Deze deels met overheidsgeld gesubsidieerde koopwoningen moeten geen cadeautje worden voor de eerste eigenaar-bewoner, die het dan voor een of anderhalve ton meer doorverkoopt.’

De provincie wil gemeenten bovendien gaan helpen met het financieren van startersleningen als aanvulling op de hypotheek. ‘Daarbij ondersteunen we starters om de aanschaf van een eerste woning mogelijk te maken door de kosten-koper te helpen financieren’, geeft Kerris aan. In het Actieplan staat dat de provincie een fonds wil oprichten om de starterslening voor de helft mee te financieren, en meer gemeenten wil prikkelen die leningen te verstrekken. 

Flexibiliteit inbouwen

Met flexibele en tijdelijke woonvormen wil de Provincie Gelderland op korte termijn de druk op de woningmarkt verlichten voor onder andere starters, arbeidsmigranten, statushouders, mensen die gaan scheiden. In samenspraak met gemeenten streeft de provincie naar 25 flexlocaties voor in eerste instantie zo’n 2.000 woningen. Gedeputeerde Kerris: ‘We kennen al het tekort aan passende woningen voor statushouders, en de vraag naar woningen voor arbeidsmigranten komt steeds vaker op. Onder meer in Tiel en op de noordelijke Veluwe is dat echt een knelpunt. Er zijn nogal wat Gelderse bedrijven die daar werken met buitenlandse werknemers en wij vinden dat als je mensen vraagt om hier te werken je ook moet zorgen voor fatsoenlijk onderdak.’

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Gedeputeerde Kerris op werkbezoek bij de tijdelijke woningen in Tiny Paradise in Meinerswijk, in de Arnhemse uiterwaarden. Beeld Provincie Gelderland

In het Actieplan worden ook senioren genoemd waarvoor flexibele woonvormen een oplossing zouden kunnen zijn. ‘Er zijn best veel senioren die hun huidige woning te groot vinden, maar dat er even geen geschikte woningen voorhanden zijn. Die mismatch signaleren we bijvoorbeeld in de Achterhoek waar de vergrijzing snel toeneemt. Voor een overbrugging is flexwonen dan interessant. Je kunt daar met prefab- of conceptbouw in voorzien. Dat is sneller, schoner en goedkoper.’

Om vraag en aanbod beter te verbinden wil de provincie zogenaamde ‘doorstroommakelaars’ inhuren. Die kennen de regionale woningmarkt goed, staan in nauw contact met de woningcorporaties, en kunnen bemiddelen bij het op gang brengen van doorstroomtreintjes, zoals Kerris het noemt. ‘We proberen een doorstroom op gang te brengen die als het ware een hele wooncarrière omvat. Dus een oudere die naar een kleinere woning gaat en het huis achterlaat voor een gezin met grotere kinderen in een duurder segment. Op hun beurt laten die hun woning achter voor een jonger gezin uit een middenhuurwoning, die vervolgens beschikbaar komt voor een scheefwoner. Uiteindelijk komt zo ook weer een sociale woning bij de juiste doelgroep terecht. Zo speel je de meeste woningen vrij.’

Vanuit het ministerie is aan de provincies en gemeenten gevraagd om de plancapaciteit voor de woningbouw op de schroeven, zodat er voldoende plannen die eindstreep halen. Gelderland zit op die lijn, maar gedeputeerde Kerris zegt niet zo in percentages en getallen te geloven. ‘Ik vind het vooral van belang dat we bouwen voor de behoefte die er is. Daarom werken we voortdurend en nauw samen met gemeenten en de regio’s om die behoeften goed in beeld te houden, en afspraken te maken wie waar en wat het beste kan doen in plaats van dat iedereen dit voor z’n eigen gemeente doet. Kijk vooral naar de plannen die er al liggen en haal naar voren waar dat kan om de juiste doelgroepen te helpen.’

Hij verwacht dat het Actieplan Wonen snel goedkeuring krijgt van Provinciale Staten, zodat ze aan de slag kunnen. ‘Laten we de coronacrisis gebruiken om de woningbouw te versnellen en de procedures te vereenvoudigen.’ In mei nemen Provinciale Staten een definitief besluit.

Bron: Stadszaken

Provincie: ‘Nijmegen vangt te weinig statushouders op’

Geplaatst Geplaatst in Wonen

NIJMEGEN – Nijmegen is afspraken over huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet nagekomen. De gemeente kan een gesprek verwachten met de provincie Gelderland. Dat schrijft commissaris van de Koning John Berends aan Provinciale Staten.

Nijmegen moest vorig jaar 151 statushouders opvangen. Op 1 januari had de stad volgens de provincie echter nog een achterstand van 26. Halverwege het jaar liep Nijmegen ook al achter op het streefgetal.

Daarom gaat gedeputeerde Peter Kerris, bij de provincie verantwoordelijk voor wonen, binnenkort om tafel met de gemeente Nijmegen. ,,We roepen Nijmegen niet op het matje. Maar omdat de stad voor het tweede meetmoment op rij achterloopt met de statushouders gaan we wel het gesprek aan”, zegt Kerris’ woordvoerder. ,,We willen weten of we Nijmegen kunnen helpen. Hoe komt het dat het twee keer niet op tijd is gelukt met de huisvesting?”

Op die laatste vraag heeft Nijmegen nu al een antwoord. ‘Reden voor het niet direct halen van de taakstelling is bijvoorbeeld de vraag naar woningen voor grote gezinnen. Die zijn soms niet direct voorhanden’, stelt een gemeentelijke woordvoerder. Volgens haar geeft Nijmegen woningcorporaties telkens tien weken de tijd om goede onderkomens te vinden voor statushouders. Zo kan het zijn dat een statushouder voor wie eind 2019 een woning werd gezocht, pas begin 2020 een passend onderkomen heeft gekregen.

‘Taakstelling inmiddels gehaald’

Nijmegen zegt de huisvestingsachterstand inmiddels te hebben ingelopen. ‘Op 1 maart was de achterstand 9, maar inmiddels 0. De taakstelling van 2019 is gehaald.’

De hele provincie Gelderland gaf afgelopen jaar 833 statushouders onderdak. Dat waren er 16 meer dan landelijk verplicht. In dat kader is het achterblijven van Nijmegen opvallend. De stad profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk als gastvrije stad. Zo werden vijf jaar geleden 3000 asielzoekers ondergebracht op Heumensoord.

‘Niet achterover leunen’

Onlangs maakte een meerderheid van de gemeenteraad zich hard voor de opvang van minderjarige vluchtelingen uit kampen op de Griekse eilanden. Wethouder Grete Visser zei toen dat Nijmegen niet als eerste de vinger moet opsteken. Andere steden zijn eerst aan de beurt. ,,Het is niet de bedoeling dat iedereen achterover leunt en denkt: ‘Nijmegen lost het wel op’.”

De huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning wordt landelijk gecoördineerd. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders een gemeente moet opvangen. Voor Nijmegen is dat 55 in de eerste helft van 2020.

Bron: de Gelderlander

Provincie versnelt de bouw van 45.000 woningen in Gelderland

Geplaatst Geplaatst in Wonen

In 5 jaar tijd 45 duizend woningen bouwen op 50 versnellingslocaties, inclusief 9.500 nieuwe betaalbare woningen en 2 duizend flexwoningen op 25 locaties. Dat is het doel van het Actieplan Wonen dat Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland op 24 maart 2020 vaststelden. De provincie zet hiervoor € 30 miljoen in. Gedeputeerde Peter Kerris (Ruimtelijke Ordening): “Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stil liggen los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in!”

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. De Randstad schuift op naar het oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. Tot 2030 moeten er ruim 80 duizend nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende 5 jaar wil de provincie de bouw van 45 duizend woningen versnellen. 

Ze zet daarom versnellingsteams in om 50 grootschalige bouwplannen uit te voeren in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is: Arnhem-Nijmegen, Foodvalley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk. De provincie helpt vergunningaanvragen te versnellen en versimpelt procedures om onnodige vertraging te voorkomen.

Onder de marktprijs

In Gelderland is ook een groeiend tekort aan sociale huur- en koopwoningen. De provincie zet een subsidieregeling in om versneld 9.500 nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Daarnaast wil ze de doorstroming in de sociale huur bevorderen door ouderen te helpen die kleiner en toegankelijker willen wonen. Hun oude woning is daardoor beschikbaar voor starters of gezinnen.

Verder wil provincie Gelderland starters meer kans geven op een betaalbare woning. Ze betaalt daarom mee aan startersleningen van gemeenten en verkent de oprichting van een koopgarantfonds. Hiermee worden woningen onder de marktprijs verkocht en teruggekocht, waardoor woningen betaalbaar blijven voor starters.

Onrustige tijd

Tijdelijke woningen kunnen de krapte op de woningmarkt verminderen. Flexwoningen kunnen een tijdelijke tekort aan woningen voor onder andere starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten opvangen. Samen met gemeenten wijst Gelderland 25 flexlocaties aan voor 2 duizend tijdelijke woningen. Flexwoningen zijn vaak fabriekswoningen: sneller gebouwd, goedkoper gekocht en beter voor het milieu.

Door de vraag naar flexwoningen te bundelen, willen de provincie de bouw van fabriekswoningen versnellen.
Peter Kerris: “We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past.”

Bron: Gebiedsontwikkeling.nu

Peter Kerris:”Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden.”

Geplaatst Geplaatst in Wonen

GELDERLAND – Provincie Gelderland werkt hard aan een integrale, wijkgerichte aanpak. Dorpen en wijken moeten meer toekomstbestendig worden. Betaalbare woningen die ingespeeld zijn op moderne ontwikkelingen.

Wat gedeputeerde Peter Kerris betreft, gaan Gelderlanders wonen in huizen en wijken waaraan vanuit verschillende, integrale invalshoeken is gewerkt. Verder kijken dan alleen de stenen. Het klimaat, energie en de mens zelf worden ook heel belangrijk. Door het combineren van een doordachte aanpak wordt het nieuwe wonen energieneutraal, is het ontworpen op het voorkomen van wateroverlast en schade die kan optreden door een warm klimaat.

Woongedeputeerde Peter Kerris: ‘Ik wil nu doorpakken. Bij een toekomstige woning, zoals ik die graag voor me zie, is aan belangrijke aspecten gedacht. Dus dan meer dan alleen aan het plezierig wonen. Woningen moeten, bijvoorbeeld qua klimaat en energie, zijn ingespeeld op de toekomst. Robuust en goed voor ons milieu.’

Provincie Gelderland wil dat bereiken door woningbouw en wijkaanpak zo compleet mogelijk te benaderen. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor bewoners. Ze kunnen in gesprekken met gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en sociale instanties verbeteringen aandragen. Gelderland wil daarnaast provinciale ambities inzetten voor een verantwoord en modern woongenot. Bijvoorbeeld het programma Steengoed Benutten, dat inspeelt op de aanpak van woonwijken en het voor woningbouw benutten van leegstaande gebouwen. Daarnaast kan de provincie ondersteunen als woonwijken aardgasvrij en klimaatbestendig worden. Ook kunnen bewoners en gemeenten ondersteuning krijgen bij hun initiatieven om de wijk prettig leefbaar te maken.

Om het combineren van verschillende ambities overzichtelijk en werkbaar te houden, gaat provincie Gelderland werken met één aanspreekpunt per project. Zo kunnen betrokkenen makkelijker hun inbreng delen en kan die efficiënter worden verwerkt.

Bron: Nieuws uit Berkelland

Dertig miljoen voor woningbouw: 45.000 woningen in vijf jaar

Geplaatst Geplaatst in Wonen

De provincie zet 30 miljoen euro in om de bouw van woningen in Gelderland te versnellen. Er moeten binnen vijf jaar 45.000 woningen bij komen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stilliggen, los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in.’

Vijftig grootschalige bouwprojecten

Met versnellingsteams moeten vijftig grootschalige bouwprojecten eerder worden gerealiseerd. Die woningen worden onder meer in Arnhem-Nijmegen, de Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk gebouwd. Daar is de druk het hoogst.

Ook wil de provincie dat starters een kans hebben. Zo financiert Gelderland mee aan startersleningen en wordt er gekeken naar een fonds waarmee woningen onder de marktprijs kunnen worden verkocht en teruggekocht.

Bron: Omroep Gelderland

Provincie steekt 30 miljoen in woningmarkt om woningnood te verkleinen

Geplaatst Geplaatst in Wonen

ARNHEM  – De wachtlijsten voor een woning in Gelderland moeten de komende jaren voorzichtig gaan slinken. De Provincie Gelderland investeert 32 miljoen euro in de woningmarkt. 

Dat staat in een nieuw actieplan wonen, dat vandaag door de provincie is vastgesteld. Een van de maatregelen is het instellen van subsidies waarmee een deel van de bouwkosten van 9500 betaalbare woningen kunnen worden opgehoest.

Door gestegen bouwkosten lukt het woningcorporaties nu vaak niet sociale huurwoningen kostendekkend te bouwen. 

Sneller bouwen in Ede, Wageningen, Wijchen en Meteren

Door gemeenten volop te helpen met regelgeving wil de provincie daarnaast zorgen dat geplande projecten snel gerealiseerd kunnen worden. Procedures moeten sneller en efficiënter worden doorlopen, waardoor er snel gebouwd kan worden. 

Als eerste denkt de provincie daarbij onder meer aan de projecten Buitenoord in Wageningen, het Enkaterrein in Ede, de Huurlingsedam in Wijchen en de Plantage in Meteren bij Geldermalsen. 

Gelderland wil ook zoeken naar mogelijkheden voor tijdelijke woningen in containers of in kantoorpanden. De provincie wil 25 locaties in de hele provincie selecteren waar dan 2000 tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd. 

9000 woningen in fabriek al gebouwd

In het actieplan is ook het voornemen vastgelegd om fors in te zetten op woningen die in de fabriek al worden voorbereid. Die maatregel moet helpen om verspreiding van  stikstof vanaf de bouwplaatsen tegen te gaan. 9000 woningen zouden op deze manier gebouwd moeten worden. 

‘Schop moet de grond in’

 Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen volgens de Provincie vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. ,,Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen’’, zegt gedeputeerde Peter Kerris.

 ,,De schop moet de grond in!’’ Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland, stellen ze op het provinciehuis. Dat is ook nodig om de trek van nieuwkomers vanuit de Randstad op te vangen. 

Het Actieplan Wonen is gemaakt in samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het Actieplan. 

Bron: de Gelderlander