West Maas en Waal – Provincie Gelderland, acht gemeenten (waaronder West Maas en Waal) en zeven woningcorporaties in het Rivierengebied gingen onlangs met elkaar in gesprek over de toekomst van de regionale woningmarkt. Samen gaan zij onder meer aan de slag met een Actieplan Wonen.

Ruim 50 mensen bogen zich onlangs in Geldermalsen vanuit gezamenlijk belang over de ontwikkeling van de woningvoorraad in de toekomst en het leefbaar houden van wijken, buurten en dorpen. Wat is er nodig? Welke uitdagingen delen we en wat kunnen we concreet doen en voor wie? Dat deze bijeenkomst niet blijft bij nader kennismaken en praten, maakt gedeputeerde van de provincie Gelderland, Peter Kerris, duidelijk: “We willen de woningbouw in Rivierenland versnellen. Hoe geven we starters, doorstromers en arbeidsmigranten een betaalbaar dak boven hun hoofd? Hierover maken we afspraken met gemeenten en woningcorporaties in het Actieplan Wonen.”

De acht samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland willen zorgen dat alle (toekomstige) inwoners goed en veilig wonen. Zij werken daarvoor aan beleid en strategie, aan inzicht in de woningbehoefte, aan betaalbare huisvesting voor verschillende doelgroepen (ook arbeidsmigranten) en aan het verduurzamen van het woningaanbod. De gemeenten werken nauw samen met woningcorporaties én de provincie Gelderland aan een gevarieerd woningaanbod, afgestemd op de woonbehoeften van (toekomstige) inwoners.

De woningcorporaties richten zich op betaalbaar wonen en de beschikbaarheid van voldoende woningen, gezien de veranderende woonbehoeften in de regio en de toename van bijzondere doelgroepen (zoals mensen met een psychische beperking en arbeidsmigranten) die een beroep doen op sociale huurwoningen. Daarnaast is nauwe samenwerking nodig met gemeenten, provincie en netbeheerders voor de verduurzaming van woningen.

Regio Rivierenland is het samenwerkingsverband van de gemeenten West Maas en Waal, Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel.

Bron: Maas en Waalkanter