NIJMEGEN – Nijmegen is afspraken over huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet nagekomen. De gemeente kan een gesprek verwachten met de provincie Gelderland. Dat schrijft commissaris van de Koning John Berends aan Provinciale Staten.

Nijmegen moest vorig jaar 151 statushouders opvangen. Op 1 januari had de stad volgens de provincie echter nog een achterstand van 26. Halverwege het jaar liep Nijmegen ook al achter op het streefgetal.

Daarom gaat gedeputeerde Peter Kerris, bij de provincie verantwoordelijk voor wonen, binnenkort om tafel met de gemeente Nijmegen. ,,We roepen Nijmegen niet op het matje. Maar omdat de stad voor het tweede meetmoment op rij achterloopt met de statushouders gaan we wel het gesprek aan”, zegt Kerris’ woordvoerder. ,,We willen weten of we Nijmegen kunnen helpen. Hoe komt het dat het twee keer niet op tijd is gelukt met de huisvesting?”

Op die laatste vraag heeft Nijmegen nu al een antwoord. ‘Reden voor het niet direct halen van de taakstelling is bijvoorbeeld de vraag naar woningen voor grote gezinnen. Die zijn soms niet direct voorhanden’, stelt een gemeentelijke woordvoerder. Volgens haar geeft Nijmegen woningcorporaties telkens tien weken de tijd om goede onderkomens te vinden voor statushouders. Zo kan het zijn dat een statushouder voor wie eind 2019 een woning werd gezocht, pas begin 2020 een passend onderkomen heeft gekregen.

‘Taakstelling inmiddels gehaald’

Nijmegen zegt de huisvestingsachterstand inmiddels te hebben ingelopen. ‘Op 1 maart was de achterstand 9, maar inmiddels 0. De taakstelling van 2019 is gehaald.’

De hele provincie Gelderland gaf afgelopen jaar 833 statushouders onderdak. Dat waren er 16 meer dan landelijk verplicht. In dat kader is het achterblijven van Nijmegen opvallend. De stad profileert zich de laatste jaren nadrukkelijk als gastvrije stad. Zo werden vijf jaar geleden 3000 asielzoekers ondergebracht op Heumensoord.

‘Niet achterover leunen’

Onlangs maakte een meerderheid van de gemeenteraad zich hard voor de opvang van minderjarige vluchtelingen uit kampen op de Griekse eilanden. Wethouder Grete Visser zei toen dat Nijmegen niet als eerste de vinger moet opsteken. Andere steden zijn eerst aan de beurt. ,,Het is niet de bedoeling dat iedereen achterover leunt en denkt: ‘Nijmegen lost het wel op’.”

De huisvesting van vluchtelingen met verblijfsvergunning wordt landelijk gecoördineerd. Het Rijk bepaalt hoeveel statushouders een gemeente moet opvangen. Voor Nijmegen is dat 55 in de eerste helft van 2020.

Bron: de Gelderlander