We lezen regelmatig in het nieuws over het tekort aan stageplaatsen in onze provincie. Om te onderzoeken hoe groot dit tekort is en wat de provinciale politiek hierin kan betekenen ging PvdA Gelderland het gesprek aan met verschillende partijen. Statenlid Marilyn A-Kum leidde het gesprek.

Vanuit de mbo-school Rijn IJssel te Arnhem was Miriam Bril, teamleider Entree-opleidingen, aanwezig. Zij vertelde dat zij nauw contact hebben met de Samenwerkingorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en dat ook hun relaties met de arbeidsmarkt lonen. “Wij merken in het mbo duidelijk dat het aanbod onder druk staat. Vooral de creatieve industrie en de horeca-opleidingen hebben het qua stageplaatsen momenteel erg moeilijk.” Ze benadrukte het belang van betrouwbare samenwerkingspartners, zeker nu ze merkt dat er veel “cowboys” actief zijn; bedrijven die niet erkend zijn als leerbedrijf, en daarmee niet de juiste begeleiding kunnen bieden, die zich te pas en te onpas melden met een beschikbare stageplaats.

Verder is ze erg blij met de servicedocumenten die het mbo van het ministerie van Onderwijs aangereikt krijgen. Deze zijn erg ondersteunend en bieden ruimte voor maatwerk.

Peter Baks, in de fractie de regiovertegenwoordiger voor de Achterhoek, onderschreef de uitspraak dat de horeca-opleidingen het moeilijk hebben. “Daarentegen zie ik wil dat echte naoberschap. Het bedrijsleven doet veel om de studenten wel aan een plaats te helpen”. Wel ziet hij dat met name BBL-studenten het lastig hebben. Zij krijgen van hun leerwerplek de keuze: of naar school of naar stage, niet allebei. Dit om het risico op een besmetting met het coronavirus zo beperkt mogelijk te houden.

Namens het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen was directeur Ina Hol aanwezig. Zij ziet vooral de knelpunten bij bedrijven in recreatie, toerisme, detailhandel (non-food) en horeca. Bedrijven en instellingen in de zorg en detailhandel (food) krimpen juist niet qua stageplaatsen. Daarnaast is het Werkbedrijf zelf bezig met een zogenaamd Werklab waarin, samen met ondernemers, hybride leeromgevingen worden opgezet middels simulaties.

Marion Liebregts van SBB vertelde dat voldoende stageplaatsen een kwestie van dagelijks maatwerk is. “De veranderingen zijn echt dagelijks, daar moeten we continu op anticiperen.” Het aantal vroegtijdige schoolverlaters is laag in onze provincie. “Maar we moeten daar niet te vroeg bij juichen, dit cijfers kan de komende maanden wel eens een vlucht naar boven nemen door de coronacrisis.” Het naoberschap ziet ze niet alleen gebeuren in de Achterhoek, maar ook in de rest van onze provincie. Vooral bij gericht zoeken naar stageplaatsen ziet ze successen. “Wanneer je bijvoorbeeld een stageplaats zoekt bij een autogarage dan is de garagehouder best snel geneigd om de student uit het dorp, die dan al bekend is bij het bedrijf vanwege de kleine dorpsgemeenschap, toch een stageplaats aan te bieden. Zo helpt men elkaar vooruit. “De veranderingen zijn echt dagelijks, daar moeten we continu op anticiperen.”

Gedeputeerde Peter Kerris was ook aanwezig om te vertellen wat de provincie op dit moment al doet. “Zo’n acht jaar geleden was Gelderland de eerste provincie in ons land die zo’n vooruitstrevend beleid op het thema Onderwijs en Arbeidsmarkt ontwikkelde, daar ben ik trots op.” Hij is tevreden om te horen van de aangeschoven partijen dat de vrijgemaakte middelen vanwege de coronacrisis al helpen, maar is wel benieuwd hoe de ontstane beweging behouden kan blijven. Hier organiseert PvdA Gelderland binnenkort een sessie voor. Tijdens deze digitale bijeenkomst gaan de partijen die aangeschoven waren in dit werkbezoek samen met anderen onderzoeken hoe het probleem op de lange termijn aangepakt kan worden. Het tekort was er immers al, maar is door de coronacrisis erger geworden. Hierbij zal ook de focus worden gelegd op diversiteit en inclusie.

Bron: PvdA Gelderland