Een Woondeal is een overeenkomst tussen een regio en het Rijk waarin wordt afgesproken dat beide partijen zich zullen inspannen om de woningbouw lokaal te versnellen. Groningen was in januari 2019 de eerste gemeente met zo’n deal. Binnen een half jaar volgden de regio’s Eindhoven, Zuidelijke Randstad, Utrecht en Amsterdam.

Woensdag tekenen Arnhem en Nijmegen samen met zestien kleinere gemeenten en de provincie Gelderland hun Woondeal met Stientje van Veldhoven (D66), minister van Milieu en Wonen. De steden kampen met een groot tekort aan woningen, deels door de belangstelling van kopers die uitwijken voor de hoge huizenprijzen in de Randstad. De komende twintig jaar moeten er circa 50 duizend extra woningen komen in de regio, waarvan een groot deel voor 2030. Deels zijn dat tijdelijke woningen.

In Nijmegen wordt onder meer gemikt op extra nieuwbouw in het centrum. Dat kan bijvoorbeeld nabij het centraal station, dat al grootschalig op de schop wordt genomen. Aan de rand van het centrum, aan de oever van de Waal, wordt verder gewerkt aan de bouw van woningen. In het zuidwesten van de stad wordt de bedrijvige Kanaalzone ontwikkeld tot een gebied met wonen en werken. In Arnhem bestaat naast nieuwbouw op voormalige bedrijventerreinen ook het voornemen tot grootschalige verbetering van slechte wijken aan de oostzijde van de stad.

De Woondeals bevatten vaak ook afspraken over het bevorderen van leefbaarheid in slechte wijken, het tegengaan van malafide verhuurpraktijken en duurzaam bouwen. Het Rijk stuurt zijn Expertteam Woningbouw op pad, praat mee in ‘versnellingstafels’, en verdeelt twee miljard euro extra als ‘woningbouwimpuls’. Ook wordt gekeken naar het versoepelen van regels en procedures, onder meer via de Crisis- en Herstelwet.

Nu het kabinet zijn eigen bouwambities van 75 duizend woningen per jaar niet lijkt te halen, klinkt de roep om ‘Den Haag’ weer de baas te maken in de woningbouw steeds luider. Tien jaar geleden werd het woonbeleid juist overgeheveld van Den Haag naar de provincies en gemeenten. Met de Woondeals probeert de minister voor Wonen de woningbouw toch nog een impuls te geven. Twee weken geleden beloofde de minister de Tweede Kamer zelf op zoek te gaan naar grootschalige bouwlocaties. 

Bron: Volkskrant