Woning Gezocht! – Flexwoningen als tijdelijke oplossing

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen aan een passende woning? Hierover lees je meer in de reeks: ‘Woning Gezocht!

Voor de 7e editie van ‘Woning Gezocht!’ is gedeputeerde Peter Kerris in de Apeldoornse wijk Zuidbroek. In gesprek met wethouder Peter Messerschmidt zoekt hij een antwoord op de vraag: Hoe kunnen flexwoningen bijdragen als 1 van de oplossingen in de woningcrisis?

Woning gezocht! – Flexwoningen als tijdelijke oplossing

 

Tiny house community Klein Zuidbroek

Aan de rand van de Apeldoornse wijk Zuidbroek staan 10 tijdelijke woningen. De grond is beschikbaar gesteld door gemeente Apeldoorn. Bewoners hebben de woningen zelf ontworpen en geplaatst. Die zijn in hun eigen bezit en na 10 jaar is het mogelijk om de woningen te verplaatsen. De bewoners hebben samen met de gemeente het terrein ingedeeld. Zo is er onder meer ruimte voor een gezamenlijke moestuin.

Lees meer op de website van de Tiny house community Klein Zuidbroek.

Tijdelijke, volwaardige woningen

Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van druk op de woningmarkt. En ze voorzien in huisvesting aan specifieke, urgente doelgroepen. Het zijn tijdelijke, volwaardige woningen, bedoeld voor een mix aan doelgroepen. Door hierop in te zetten ontstaan er veel voordelen. Het belangrijkste is, dat je snel kunt inspelen op de actuele behoefte. Daarnaast dragen tijdelijke woningen ook bij aan een flexibele en organische groei van nieuwe ontwikkellocaties.

Kwalitatief wonen

De kwaliteit van woningen is belangrijk, stelt wethouder Messerschmidt: “Bij flexwonen hebben mensen toch een beetje het idee dat het gaat om containertjes. Dat willen we absoluut niet. Voor ons zijn tijdelijke woningen een goede oplossing voor de woningnood die er op dit moment is. Voor doorstroming en ook om dat snel te kunnen realiseren.”

Meerdere Apeldoornse flexwoonprojecten

Naast deze locatie in Zuidbroek, werkt de gemeente (in de Stationsstraat) aan een project in  samenwerking met een woningbouwcorporatie. De locatie is op dit moment al bouwrijp en binnenkort kan er gestart worden met de bouw. Er komen 30 tijdelijke wooneenheden voor dak- en thuislozen. Ook de markt toont al langere tijd interesse in tijdelijke woningen. Aan de Kayersdijk in Apeldoorn wil een vastgoedontwikkelaar 500 tijdelijke woningen realiseren. De woningen kunnen hier voor een periode van maximaal 20 jaar staan.

De gemeente werkt ook samen met de woningbouwcorporaties aan het afnemen van 2 percelen met flexwoningen uit de aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf, in opdracht van Minister de Jonge. De voorbereidingen voor het plaatsen van ongeveer 92 flexwoningen, is afgelopen zomer gestart. Tenslotte is Apeldoorn in gesprek met het Ministerie van BZK over een nieuw project voor 200 tijdelijke woningen én 300 permanente (flex)woningen in een harde kern.

 

Bron: Provincie Gelderland