100.000 nieuwe woningen in Gelderland, kan dat nog wel?

Het is een hard gelag voor de bouwsector dat de Raad van State een streep heeft gezet door de uitzonderingspositie voor de bouw in een nieuwe stikstofuitspraak. Tegelijkertijd moet er flink worden gebouwd in Gelderland. De komende acht jaar moeten in onze provincie 100.000 woningen verrijzen. Maar kan dat nog wel?
 
De uitspraak over de zogenoemde bouwvrijstelling komt niet uit de lucht vallen. Juristen kraakten het beleid al af. Met die uitzonderingspositie hoefde bij de bouw van projecten geen stikstofberekening te worden gemaakt. Nu moet er voor elk project precies worden berekend wat de stikstofuitstoot is en wat daarvan in de natuur terechtkomt.
 
“We waren er al een beetje bang voor, maar het is echt een rigoureuze uitspraak. Het valt ons tegen dat het zo hard is”, zegt Hans van Norel. Hij is directeur van de Van Norel Bouwgroep en voorzitter van Bouwend Nederland regio Oost. Vanochtend heeft hij gelijk wat opdrachtgevers gebeld. “Ik voorzie echt problemen.”
De vertraging speelt bij projecten die nog moeten worden ontwikkeld en waar nog vergunningen voor nodig zijn. Projecten waar de schop al in de grond is gegaan, worden niet geraakt.

‘Veel woningen dicht bij natuur’

“De uitspraak is lastig”, zegt gedeputeerde Peter Kerris. De inkt van het woonakkoord met het kabinet is nog amper droog. De provinciebestuurder tekende voor 100.000 woningen in Gelderland. Die moeten de komende acht jaar worden gerealiseerd. “Een groot deel van de Gelderse woningen ligt relatief dicht bij beschermde natuur. Dat gaat voor vertraging zorgen.”
 
Van Norel denkt dat er ook projecten in gevaar komen als er te veel stikstofuitstoot blijkt te zijn. “We moeten dan naar andere dingen kijken of het plan moet echt de ijskast in”, denkt hij.
 
Dat laatste gebeurt als er te veel stikstofuitstoot is. Of daar sprake van is, moet eerst worden berekend. Mensen die dat kunnen uitrekenen zijn schaars. “Dat zorgt voor extra druk. Als die berekeningen niet op tijd klaar zijn, loop je regelrecht tegen vertraging aan”, aldus Van Norel.

‘Vertraging kunnen we ook weer inlopen’

Maar betekent het ook dat die 100.000 woningen in Gelderland niet gerealiseerd kunnen worden? Dat gaat Kerris veel te ver. “We gaan langzamer van start, maar ik wil juist uitstralen dat we die vertraging ook weer kunnen inlopen.”
 
Hij denkt dat het kan als de natuur er beter voor staat en door te zorgen dat er bij de bouw minder stikstof vrijkomt. “Op de oude route doorgaan kan niet. We moeten echt nieuwe technieken gaan onderzoeken. Dat kan bijvoorbeeld door minder stikstof bij de bouw uit te stoten en door fabrieksmatig te bouwen.” Bij dat laatste wordt de woning zoveel mogelijk in de fabriek gebouwd en dan verplaatst.
 
Volgens Kerris is het nog steeds mogelijk om tot en met 2030 100.000 woningen in onze provincie te bouwen. “Ik zie geen aanleiding om dat doel los te laten.”