Voormalig gedeputeerde provincie Gelderland

- inhoud portefeuille -

voormalig gedeputeerde provincie Gelderland

In mijn werk heb ik verschillende rollen maar werk ik vanuit mijn hart: er willen zijn voor iedereen. Als gedeputeerde van de Provincie Gelderland was ik verantwoordelijk voor wonen, onderwijs en arbeidsmarkt, ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen en fonds nazorg stortplaatsen. 

- 4 jaar als gedeputeerde -

Terugblik

De afgelopen vier jaar was ik gedeputeerde in provincie Gelderland geweest. De PvdA zat mede aan de knoppen in het provinciehuis. Denk aan het Actieplan Wonen, waarmee we nu al de bouw van bijna 30.000 huizen hebben versneld en 6.000 woningen geïsoleerd zijn. Dat was zonder de provincie niet gelukt. Meer jongeren kunnen nu een gezin stichten in de buurt waar ze graag willen wonen. En ouderen kunnen van hun oude dag genieten in een warme, betaalbare woning. 

Of onze aanpak Onderwijs & Arbeidsmarkt, waarin we ons hebben gericht op het opleiden van mensen, wendbaarheid en inclusiviteit. Denk aan het Actieplan Klimaatadaptatie, waarin we gemeenten hebben geholpen om hittestress in de gebouwde omgeving tegen te gaan. En aan de Investeringsimpuls Verduurzaming Sociale Huur, waarin we 6.000 huurwoningen met de slechtste energielabels deze periode hebben aangepakt. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. 

Inmiddels vond de laatste Statenvergadering van deze bestuursperiode plaats, op 15 maart is er een nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen. Samen hebben we Gelderland steeds een beetje beter en mooier kunnen maken. De resultaten van deze bestuursperiode hebben we handzaam samengevat in een Terugblik.

- 4 jaar als gedeputeerde -

Terugblik in beeld