6 Gelderse Woondeals: 104.000 woningen erbij in 2030

REGIO – Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Op 8 maart zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder de zes Gelderse woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland.

 

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Met de woondeals geven we starters die geen woning kunnen vinden, jonge gezinnen die meer ruimte nodig hebben en ouderen die kleiner willen  wonen weer een kans op een betaalbaar dak boven hun hoofd.’

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de woningnood tegen te gaan, heeft minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. In september 2022 hebben de minister en provincie Gelderland afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de randvoorwaarden.

Meer dan 66.000 betaalbare woningen

Tot en met 2030 moeten er 104.000 huizen worden bijgebouwd, waarvan 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het woonaanbod dat Gelderland in september aan de minister deed. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (vanaf 2023 is dat tot €808 per maand), 10% middenhuur (tot €1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot €355.000).

Zes regionale Woondeals

De zes regionale woondeals zijn opgesteld in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In het geval van Regio Foodvalley tekent ook provincie Utrecht mee. De meeste huizen worden gebouwd in de regio’s Nijmegen (13.000), Arnhem (9.500) en Apeldoorn (9.000). In Nijmegen wordt veel gebouwd bij de Waalsprong (5.600), in Arnhem bij de Spoorknoop-Oost (9.800). In Apeldoorn worden 2000 woningen gebouwd in de Spoorzone. Ook in Ede (7.000), Barneveld (5.500) en Harderwijk (5.500) worden veel huizen gebouwd.

De verdeling over de regio’s van de in Gelderland te bouwen woningen:

 
 Achterhoek
Steden-driehoek
 Regio Foodvalley
 Groene Metropool regio
 Noord-Veluwe
 Rivieren-land
 Totaal
 Aantal woningen
8.390
17.229
19.828
33.000
12.728
12.940
104.117
 Betaalbaar totaal
70%
73%
55%
64%
65%
61%
64%

Meer investeren in woningbouw

Voor de bouw van 104.000 woningen is steun van rijksoverheid nodig. Het gaat om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden), maatschappelijke bouwkosten (onrendabele toppen) en extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Er is ook meer stikstofruimte nodig voor woningbouw. De helft van alle stikstofgevoelige natuur ligt in Gelderland.

 

Bron: Rhenen Nieuws