ARNHEM – De burgemeesters van Arnhem en Nijmegen hebben woensdagmiddag samen met minister Stientje van Veldhoven een ‘woondeal’ getekend voor hun regio. Die moet helpen de krapte op de woningmarkt versneld terug te dringen. De woningnood in de regio is namelijk één van de hoogste van Nederland.

Het is de zesde woondeal die landelijk getekend wordt, in navolging van bijvoorbeeld Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. De regeling geldt naast Arnhem en Nijmegen ook voor zestien omliggende gemeenten. Het is een samenwerking tussen verschillende overheden, corporaties en marktpartijen. De deal moet eventuele drempels voor bouwprojecten wegnemen.

‘We willen versnellen’

Voor 2030 moeten er in de regio 35.000 nieuwe woningen bijkomen. In 2040 moeten dat er zelfs 60.000 zijn. En om in te spelen op nieuwbouwplannen die niet doorgaan, moeten daar bovenop nog eens 30 procent extra woningen (18.000) worden gepland.

Alleen Arnhem moet voor 2030 al zo’n 7.500 woningen bouwen. ‘Maar we willen versnellen’, kondigt wethouder Ronald Paping aan. ‘Dat betekent dat we tot 2025 toch minimaal 5.000 woningen willen realiseren.’

Volgens de wethouder ligt er voor de Rijnstad al een ‘harde plancapaciteit’ van 7.000 woningen, verspreid over de stad. Dat zijn bouwplannen die al in een vergevorderd stadium van goedkeuring zijn.

‘Een miljard beschikbaar’

Door het sluiten van de woondeal moet de regio ook makkelijker toegang krijgen tot subsidiepotjes. ‘Er is namelijk een miljard beschikbaar voor woningbouwimpulsen’, legt Paping uit. Dat geld kan volgens hem bijvoorbeeld worden gebruikt om projecten te subsidiëren die anders niet rendabel zijn. ‘Maar we gaan niet met geld strooien.’

‘Geen competitie Arnhem-Nijmegen’

In de woondeal zijn twee Nijmeegse gebieden specifiek uitgelicht: het stationsgebied inclusief binnenstad en de Kanaalzone. ‘Maar ik zie dat niet als een competitie tussen Arnhem en Nijmegen’, geeft Paping aan. ‘Het actuele woningtekort is in Nijmegen ook wat hoger dan in Arnhem. Dus zij leggen nog meer nadruk op die versnelling.’

In Arnhem zijn een zevental kleinere gebieden aangewezen als ‘versnellingslocaties’. Dat zijn Stadsblokken-Meinerswijk, Centrum-Oost, Spoorknoop-Oost, Arnhem-West, Presikhaaf III, Malburgen-West en Elderveld/Kronenburg-Vredenburg. Daar moeten bouwplannen naar voren gehaald of toegevoegd worden. Dat moet tot 2025 1.500 tot 2.500 woningen opleveren.

Verder spreekt de regio af om de helft van de plannen te maken voor het ‘betaalbare segment’. Dat is sociale- en middeldure huur en betaalbare koop. Voor Arnhem en Nijmegen geldt bovendien minimaal 30 procent sociale huurwoningen. Een afspraak die Arnhem intern al eerder maakte. Daarbij wordt wel gekeken naar de spreiding over wijken. Nijmegen committeert zich verder aan 15 procent middenhuur.

Versnellingstafels

De regio, het Rijk en de provincie zullen dit jaar aan zogeheten ‘versnellingstafels’ uitvoeringsplannen voor de afspraken maken. Woningcorporaties, projectontwikkelaars, beleggers en maatschappelijke organisaties zijn ook uitgenodigd, onder voorwaarde dat zij zich voor de lange termijn aan de woondeal binden.

Bron: Omroep Gelderland