De provincies Overijssel en Gelderland en de arbeidsmarktregio’s roepen het Rijk op om bij het herstel van de arbeidsmarkt zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande aanpak, netwerken en scholingsfondsen in de regio. Op die manier wordt de € 1,4 miljard die het Rijk beschikbaar stelt voor herstel van de arbeidsmarkt en scholing, het beste besteed.

Golf aan werkeloosheid

Gedeputeerde Peter Kerris (Gelderland): “Er komt een golf aan werkloosheid aan. Door COVID-19 dreigen hele sectoren om te vallen, terwijl er in andere sectoren een groot tekort aan mensen is. Denk aan de zorg, de bouw en het onderwijs. We moeten werk maken van omscholing. Met trajecten zoals Leve(n) Lang Vakmanschap laten de arbeidsmarktregio’s in Oost-Nederland zien hoe we mensen tussen sectoren van werk naar werk kunnen begeleiden. Maak hier gebruik van!”

Aansluiten bij provinciale herstelplannen

Gedeputeerde Tijs de Bree (Overijssel): ”We zullen alle middelen nodig hebben om de klappen van de coronacrisis voor de economie en arbeidsmarkt op te vangen. In veel regio’s bereiken we inmiddels zowel werkzoekenden als ondernemers met een bewezen aanpak. Deze infrastructuur kan direct worden ingezet. We willen graag samenwerken met het Rijk om de herstelgelden op een goede, vertrouwde manier in de regio’s te laten landen. Doen wat werkt!”

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

In de week van 16 november 2020 behandelt de Tweede Kamer de begroting van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Hierin is een herstelplan opgenomen, waarin geld beschikbaar wordt gesteld voor om-, bij- en herscholing van werknemers die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten. De Oost-Nederlandse regio’s en provincies zijn blij met de steun die het Rijk op dit vlak levert. Ze willen graag samenwerken met het Rijk om het geld zo nuttig mogelijk in te zetten. In de regio’s is een stevige infrastructuur opgebouwd en veel ervaring opgedaan in scholing van werknemers en mensen die ongewenst aan de zijlijn staan.

Bron: Provincie Gelderland