RENKUM – De provincie Gelderland gaat tóch onderzoeken of er een enorm zonnepark kan komen op Landgoed Quadenoord in Renkum. Daarmee zet zij de deur open naar opwek van duurzame energie in beschermde natuur. 

In maart dit jaar wees de provincie het initiatief nog af, omdat het landgoed midden in een natuurgebied ligt. 

Het dertig voetbalvelden grote zonnepark, dat op twee akkers aan de rand van Quadenoord moet komen, zou volgens de provincie onder meer te veel negatieve gevolgen hebben voor beschermde diersoorten. Ook was er onduidelijkheid over de stikstofuitstoot bij het plaatsen van de panelen. 

Gesprek over compromis

De gemeente Renkum steunde het initiatief wel. Naar aanleiding van de kwestie is de provincie met de initiatiefnemers in gesprek gegaan om te kijken in hoeverre een compromis mogelijk is met minder zonnepanelen en meer nieuwe natuur op het landgoed. 

De conclusie: mogelijk kan het dus wél. Eis is wel dat er zo’n 15.000 zonnepanelen minder komen dan de geplande 40.000. Ook wordt gekeken naar het omvormen van akkergrond naar natuur. Daarmee moet de verbinding tussen de natuurgebieden, waar het landgoed tussen ligt, worden versterkt.

Minder ruimte 

Dat de provincie nu ineens de deur open zet voor duurzame energie in beschermde natuur komt doordat ruimte  schaarser wordt, stelt gedeputeerde Peter Kerris: ,,Er is meer plek nodig om onze ambities op het gebied van onder meer woningbouw, natuur en groene energie te realiseren.”

Het huidige provinciebeleid, waarbij functies zoals wonen, natuur en recreatie gescheiden worden, is daarom volgens Kerris niet vol te houden. Tegelijkertijd is Quadenoord te klein om een grote impact te hebben op de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie.

Duurzame energie en natuur

Kerris ziet de locatie dan ook vooral als een plek om te onderzoeken hoe duurzame energie en natuur gecombineerd kunnen worden. Betekent dit dat in toekomst ook ruimte is grootschalige energieopwek in beschermde natuur? ,,Het is nog te vroeg om dat te zeggen.”

Of het zonnepark er daadwerkelijk komt, is nog onzeker. Daarvoor moet het beleid van de provincie namelijk worden aangepast. Ook is nog niet duidelijk in hoeverre uit het onderzoek een haalbaar plan komt. ,,We moeten heel erg met elkaar gaan puzzelen”, zegt John Smits, rentmeester van het landgoed. ,,Maar de deur staat op een kier, dat is mooi. Dat geeft ook aan dat wat we doen zo gek nog niet is.”

Smits hoopt met een zonnepark extra inkomsten te genereren voor onderhoud en renovatie van Quadenoord. ,,We staan voor een aantal enorme investeringen. We moeten bijvoorbeeld heel veel geld steken in het bos vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Herplanten kost al gauw 15.000 euro per hectare. Dat geld heb ik niet.”

Bron: de Gelderlander