“Samen voor Gelderland”, dat is de titel van het coalitieakkoord van de Gelderse Staten voor 2019-2023. De fractie van de PvdA heeft een akkoord bereikt met de fracties van VVD, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP.  Het is een stevig akkoord geworden, waarin we met elkaar gedeelde ambities en inzet hebben afgesproken. Waar mogelijk op hoofdlijnen. Immers, de wereld van vandaag is de wereld van morgen niet en de omstandigheden in onze mooie provincie kunnen veranderen. De doelen waaraan we met onze partners willen werken hebben we echter duidelijk afgesproken. De titel van het akkoord weerspiegelt onze werkwijze: samen voor Gelderland. Samen met inwoners, met gemeenten, met maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderwijsinstellingen en vrijwilligers.

De komende vier jaar gaan we Gelderland opnieuw een stevige financiële impuls geven. De partijen willen ruim €650 mln. investeren in Gelderland: in economie, mobiliteit, wonen, cultuur en erfgoed, landbouw en natuur, en in duurzame energie en klimaatmaatregelen.

Vijf partijen leveren leden voor het College van Gedeputeerde Staten: VVD (2 gedeputeerden), CDA (1), GroenLinks (1), PvdA (1) en ChristenUnie (1). De SGP levert geen Gedeputeerde. Met de SGP is een Samenwerkingsovereenkomst bereikt en de partij zal geen deel uitmaken van Gedeputeerde Staten. In Provinciale Staten zullen zij hun eigen afwegingen maken.

De PvdA stelt Peter Kerris kandidaat als gedeputeerde. In de portefeuilleverdeling van Gedeputeerde Staten zal Peter de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, Wonen, Steengoed Benutten, Klimaatadaptatie, Bedrijventerreinen, Onderwijs/Arbeidsmarkt en het gebied Arnhem-Nijmegen voor zijn rekening nemen.

Wij zijn trots op het bereikte resultaat en leggen het dan ook graag voor aan de ledenvergadering van 1 juni aanstaande. De fractie is ervan overtuigd dat dit akkoord een duidelijk sociaaldemocratisch stempel draagt waarmee we ook de komende vier jaar kunnen werken aan een Gelderland waarin iedereen zeker kan zijn van een eerlijke toekomst.

Met hartelijke groet, namens de fractie,

Peter Kerris en Fokko Spoelstra

Onderhandelingsdelegatie

Bron: PvdA Gelderland