Coalitievorming: graag een brug over het midden

Coalitievorming: graag een brug over het midden


Verkenner Gert Jan van Noort adviseert vandaag om in Gelderland een coalitie te
vormen door BBB, VVD en CDA, met daarbij nog een of twee partijen. Mogelijke opties
daarvoor zijn SGP, ChristenUnie, Ja21 of PvdA, die laatste samen met GroenLinks.

 

De opdracht die BBB als grootste partij aan de verkenner meegaf is ‘een breed gedragen
coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag’. Vertegenwoordiging van links-
progressieve partijen in het college is op basis van de verkiezingsuitslag logisch.
PvdA en GroenLinks willen graag een brug bouwen over het midden. Van links tot rechts
samen de handen ineenslaan voor breed gedragen oplossingen. Dat brengt meer
verbinding in de samenleving, zorgt voor bestendig bestuur en duurzaam beleid in onze
mooie provincie.
Peter Kerris, Partij van de Arbeid
Charlotte de Roo, GroenLinks

Download hier het verslag van de verkenner: Klik hier
Klik hier voor de gespreksverslagen.

 

Bron: PvdA Gelderland