Beste partijgenoot,

Werk maken van Gelderland. Werk maken van een provincie die sterk, leefbaar en mooi is. Werk maken van nieuwe keuzes voor de toekomst. Werk maken van een open politiek waarin besluiten niet alleen in de Statenzaal worden genomen, maar samen met jou, dichtbij. Daarom wil ik jouw lijsttrekker zijn.

Maak werk van Gelderland

De afgelopen jaren heeft onze fractie in een tijd van economische crisis met een brede coalitie samengewerkt om de problemen van Gelderland aan te pakken. Bijvoorbeeld door een kwart miljard euro te investeren in projecten die de werkgelegenheid aanjagen, zoals isolatie van woningen en 2.000 leerwerkplekken voor jongeren. Ondanks deze inspanningen hebben 80.000 Gelderlanders nog geen fatsoenlijk werk, dat is de helft van de bevolking van een stad als Arnhem of Nijmegen. Werkgelegenheid en leefbaarheid staan onder druk.

Ik sta voor een Partij van de Arbeid die goed werk voor iedereen tot topprioriteit verheft, een Partij van de Arbeid die nieuwe keuzes durft te maken. En een Partij van de Arbeid die investeert in leefbaarheid. Als Statenlid heb ik de afgelopen jaren gezien dat het kan. Onze provincie gaat over veel meer dan over wegen, spoor en onze ruimte.

Nieuwe keuzes

Tot 2021 blijft de banengroei in dit deel van Nederland laag, tenzij we nieuwe keuzes maken. Dat betekent onze NUON-miljarden investeren in werk. Dat betekent kiezen voor de maakindustrie en sociaal ondernemerschap. Ook de logistiek is een groeisector voor Gelderland, zeker waar Waal, weg en spoor bij elkaar komen. Gelderland moet weer dingen gaan maken en exporteren.

Nieuwe keuzes ook om definitief de omslag te maken naar hernieuwbare energie. Ons klimaat verandert, fossiele energie raakt op en we zijn voor onze energievoorziening te veel afhankelijk geworden van Rusland en het Midden-Oosten. Nieuwe keuzes om te investeren, niet alleen in windenergie, maar in alle vormen van duurzaamheid. Zonnepanelen op maatschappelijk vastgoed, isolatie van woningen.

Nieuwe keuzes voor leefbaarheid betekent ook de verschraling van binnensteden stoppen door “nee” te zeggen tegen megacomplexen aan de randen van de stad. Het betekent samen met bewoners vorm geven aan het buitengebied. En samen met gemeenten en de detailhandel werken aan nieuwe ideeën om onze stadscentra vitaal te houden.

Politiek dichtbij

Politiek doet ertoe, van die zin in ons beginselprogramma ben ik overtuigd. De besluiten die wij in het Huis der Provincie nemen hebben effect op jouw dagelijks leven. Of het nu gaat over windmolens, een rondweg, of werk; daarom heb jij ook het recht om mee te praten. Ik wil met de Partij van de Arbeid samen met jou bouwen aan het Gelderland van morgen, door ledenpanels en werkgroepen te organiseren en door gewoon eens langs te komen.

Met mij kies je een lijsttrekker en volksvertegenwoordiger die in de verkiezingscampagne en in de komende vier jaar vanuit de fractie een herkenbaar rood, sociaaldemocratisch, geluid laat horen. Een lijsttrekker die nieuwe keuzes maakt, samen met de leden. Ik zal iedere dag werken aan Gelderland.

Bron: PvdA Gelderland