ARNHEM – De Gelderse PVV wil een debat over vluchtelingen en daaraan gekoppeld de veiligheid van vrouwen in Gelderland. In een tweet daarover gebruikte fractievoorzitter Faber de hashtag #verkrachtingscultuur. De PvdA reageert: ‘Dit is het niveau kopvoddentax’.

Desondanks wordt onder de coalitiepartijen in de Provinciale Staten niet direct afkeurend gereageerd op Fabers voorstel.

Harold Zoet van het CDA zegt niet verrast te zijn door de debat-aanvraag van Faber. Zijn partij deelt de zorgen: ‘Het zijn punten die ook bij ons aandacht hebben’. Dat beaamt Hans de Haan van de VVD. PvdA-leider Peter Kerris denkt dat het thema’s zijn die onder veel burgers leven, maar twijfelt over deelname aan het ‘op aannames van mevrouw Faber gebaseerde’ debat.

Geen behoefte

‘Veel mensen zijn bang voor grote groepen vreemdelingen en dat snap ik wel. Tegelijkertijd: ik woon vlak bij Heumensoord en heb nog niks meegemaakt of gehoord over misstanden. Ik heb nog geen cijfers over wat allemaal goed of fout gaat, dus waar moet je tijdens een debat over praten? Dan gaan we ons niet op feiten baseren maar op aannames van de PVV. Ik voel weinig behoefte daar aan mee te doen’, reageert Kerris (PvdA).

Negatief

Zoet vindt dat het soort misstanden waarover gesproken wordt in een breder maatschappelijk perspectief gezien moet worden, want ook in de Nederlandse samenleving gebeuren zaken die niet altijd aan het daglicht komen. ‘Daarbij betreft het niet enkel misstanden rondom seksualiteit, maar zijn er bijvoorbeeld ook religieuze spanningen in de opvangcentra. Heb daar dan ook aandacht voor’, betoogt de fractieleider.

‘Keulen maakt de situatie er niet makkelijk op maar zo gaat het niet overal. Dat zagen wij  (de CDA-fractie, red.) zelf toen we een bezoek brachten aan Heumensoord. De PVV praat ontzettend negatief over vluchtelingen maar bij navraag bij een Statenlid bleek hij nooit een vluchteling te hebben gesproken.’

Er ís een probleem

VVD’er De Haan: ‘Die uitspraak over een verkrachtingscultuur zit op het niveau kopvoddentax, wat moet je daar nu van vinden? Tegen iedereen die zich misdraagt moet hard worden opgetreden en in bepaalde gevallen betekent dit dat je hier niks te zoeken hebt, vindt de VVD. Maar wij vinden ook dat het continue creëren van angst niet bijdraagt aan het oplossen van een probleem; een probleem dat er uiteraard wél is.’

De fractieleider haalt de Amsterdamse burgemeester Van der Laan aan: ‘Net als hij (Van der Laan kwam zelf naar buiten met misstanden in zijn stad, red.) vind ik dat er openheid moet zijn over wat er gebeurt.’

Wel hekelt De Haan de manier waarop het debat is aangevraagd: ‘Er bekruipt mij de angst dat de PVV dit aangrijpt om propaganda te bedrijven. De partij denkt in extremen en niet in oplossingen, behalve waardeloze ideëen als ‘een hek om Nederland’.

Ja, het is anders

Over ‘verkrachtingscultuur’ zegt Zoet: ‘Dat is de stijl van de PVV, daar moeten ze dit soort termen gebruiken. Natuurlijk is de cultuur en de omgang met vrouwen in het Midden-Oosten anders dan hier, maar je moet niet generaliseren.’ Hij wijst op diversiteit in de regio en wil naar het individu blijven kijken.

Tot slot: ‘Het CDA gaat met plezier het debat aan, maar wel als dat gevoerd kan worden met normen en waarden en respect voor de mens.’

Openheid

Faber vroeg een debat aan over de opvang van 2500 vluchtelingen en de veiligheid van vrouwen in Gelderland. Ook vraagt de PVV om ‘openheid van zaken betreffende vermeende wantoestanden in en om de opvangkampen’.

Het debat staat voor volgende woensdag op de rol. Als genoeg Statenleden met het debat instemmen, zal het gevoerd worden.

Fleur van der Schalk van D66 was niet bereikbaar voor een reactie.

Bron: Omroep Gelderland