Steeds meer mensen trekken van het westen naar het oosten van het land omdat de huizen daar goedkoper zijn en het aanbod groter. Maar de groeiende vraag naar huizen leidt tot verdringing op de Gelderse woonmarkt. Dat is vooral wrang voor spoedzoekers, mensen die zijn gescheiden of starters op de woningmarkt.

Er is provinciaal al afgesproken dat er tussen 2015 en 2030 100.000 woningen bijkomen. Daarvan zijn er inmiddels 25.000 gebouwd. Het gaat om sociale huurwoningen, vrijesectorhuurwoningen en koophuizen. Er is niet afgesproken waar of hoeveel sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Wel kan de provincie vertellen dat van de 75.000 woningen die nu nog gebouwd gaan worden, er 12.000 sociale huurwoningen zijn.

PvdA-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Peter Kerris wil ook dat er sneller bijgebouwd gaat worden. Om langdurige bouwprocedures te omzeilen moet er wat hen betreft vooral veel tijdelijke huisvesting bijkomen.

Bron: NOS