De PvdA staat voor goed wonen en goed werk in Gelderland. Wij vinden dat iedereen op zijn of haar manier mee moet kunnen doen in de Gelderse samenleving. Daarom pleitten wij nu, halverwege deze bestuursperiode, voor meer inzet op vier punten: meer en beter werk, goed wonen, goede bereikbaarheid en gelijke kansen voor alle Gelderse kinderen. Wij zijn er trots op dat we die inzet duidelijk terugzien in de Midterm Review die Provinciale Staten vandaag vaststelde.

Bij de totstandkoming van de huidige coalitie heeft de PvdA nadrukkelijk ingezet op goed wonen, duurzaamheid en goed werk. Die inzet heeft ertoe geleid dat in het coalitieakkoord afspraken zijn gemaakt over honderdduizend Gelderse woningen die we deze periode willen verduurzamen, goed voor milieu en bewoners en een impuls voor werkgelegenheid. Afspraken over de verbreding van het economisch beleid, dat niet langer meer vooral gaat over top-sectoren, maar waarin ook MKB, detailhandel en werkgelegenheid centrale punten geworden zijn.

Nu, halverwege deze periode constateren we dat een heel aantal afspraken op een goede manier uitgevoerd worden. Tegelijk knaagt er soms de twijfel of we snel genoeg de dingen realiseren die de mensen waar we het voor doen nu nodig hebben. Daarom zijn we blij met deze tussenbalans, waarin is afgesproken dat een aantal dingen sneller en scherper gaan. Bijvoorbeeld op het punt van goed wonen. De PvdA heeft nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problemen in de huursector, waar mensen veel te lang moeten wachten op een passende en betaalbare woning. Op ons verzoek komt de gedeputeerde snel met een stand van zaken en gaan we in juni kijken hoe de provincie samen met alle betrokken partijen ervoor kan zorgen dat de juiste woningen op de goede plekken komen, in plaats van vooral naar elkaar te kijken. Doorpakken is nu nodig.

Dat geldt ook voor de bereikbaarheid van alle regio’s in onze provincie. In de Midterm Review wordt 200 miljoen vrijgemaakt voor bereikbaarheid. Vooral het expliciet opnemen van dertig miljoen voor de aanleg van dubbelspoor naar de Achterhoek stemt ons tevreden. Eindelijk wordt een langgekoesterde wens van de PvdA in concrete plannen omgezet.

Belangrijk is ook dat in de tussenbalans opnieuw meer aandacht uitgaat naar werkgelegenheid als speerpunt in het economisch beleid en dat er geld is opgenomen om door te gaan met Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Wij staan pal voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom is op ons verzoek geld vrijgemaakt om ervoor te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen, ook als er thuis wat minder geld beschikbaar is voor de sportvereniging en muziekles. Het is goed dat de provincie de komende jaren betrokken blijft bij kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden en dat er geld beschikbaar blijft voor Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.

Nu de Midterm Review door Provinciale Staten is aangenomen, investeert de provincie in totaal ruim 350 miljoen euro extra. De eerste 130 miljoen nog in deze bestuursperiode, de rest op de wat langere termijn. Dat is een hoop geld. Het was en is onze inzet ervoor te zorgen dat deze gelden ten goede komen aan alle inwoners van onze provincie. Juist daarom hebben wij, net als in het begin van deze periode, ingezet op goed wonen, goed werk en gelijke kansen voor iedereen.