Provincie Gelderland wil meer starters een kans geven op een woning door mee te betalen aan de startersleningen van gemeenten. Nog te weinig gemeenten doen mee aan de landelijke startersregeling. Daarom zetten we € 4 miljoen in om alle gemeenten in Gelderland over de streep te trekken. Hiermee moeten 1.000 starters aan een woning worden geholpen.

Buitenspel op de woningmarkt

Gedeputeerde Peter Kerris: “Starters staan buitenspel op de woningmarkt. Er zijn te weinig starterswoningen en de woningen die er zijn, kunnen starters niet betalen. Met een goedkope lening willen we starters meer kans geven op een betaalbare woning.”

Samen met gemeenten

Meer dan een kwart van de gemeenten in Gelderland doen nog niet mee met de Starterslening. Het gaat vaak om grote bedragen, terwijl er financieel al veel wordt gevraagd van gemeenten. Om deze gemeenten een zetje in de rug te geven, gaan we vanaf 17 november 2020, 50% van hun bijdrage betalen. De afgelopen 4 jaar zijn er 2.000 startersleningen verstrekt in Gelderland. Met onze bijdrage moeten er nog eens 1.000 startersleningen worden verstrekt.

Een goedkope lening

De Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) overbrugt het verschil tussen de prijs van een starterswoning en het bedrag van de hypotheek. De eerste 3 jaar betalen huishoudens geen rente en aflossing op de starterslening. Onze bijdrage wordt na terugbetaling opnieuw ingezet (revolverend) om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk starters van de lening gebruik kunnen maken. Starters kunnen de starterslening via hun eigen gemeente aanvragen.

Actieplan Wonen

Naast de Starterslening investeren we in de bouw van betaalbare woningen. Met het Actieplan WonenDeze link opent een andere website zetten we € 30 miljoen in om onder andere de bouw van 45.000 woningen te versnellen op 50 bouwlocaties.

Gelderse 1,5 Woonweek

Van 18 tot en met 27 november organiseren wij de Gelderse 1,5 Woonweek. Gedurende 1½ week laten we in webinars, een podcast en woonjournaals zien hoe de acties uit het Actieplan worden opgepakt. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: steun aan gemeenten om capaciteit of expertise in te zetten om woningbouw te versnellen, een nieuwe regeling voor collectieve wooninitiatieven en de starterslening. We durven ook de schijnwerper te zetten op de complexe acties het Actieplan. Bijvoorbeeld: hoe stimuleren we de samenwerking tussen gemeenten en beleggers om meer middenhuur te realiseren. Of de verlammende werking van de stikstofvergunningen.

Aanmelden voor de woonweek kan via www.gelderland.nl/woonweek.

Bron: Provincie Gelderland