Gelderse logistiek zet provinciale politiek op scherp

In deze weken van verkiezingsbijeenkomsten en -debatten leek het Logistics Valley – stimuleringsorganisatie voor de logistieke sector in Gelderland – een goed idee om politiek en bedrijfsleven samen te brengen om helderheid te krijgen over beleidsvraagstukken die de logistiek raken. Veel nieuwe inzichten leverde dat niet op.

 

In het Gelredome had Logistics Valley afgelopen woensdag de Gelderse lijsttrekkers uitgenodigd om nader in te gaan op de thema’s bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. De achttien lijsttrekkers werden deze ochtend door de logistieke sector bijgepraat in de specifieke problematiek en de uitdagingen waar de sector mee te maken heeft. De bijeenkomst was vooral bedoeld om de politieke partijen het ‘logistieke’ wensenlijstje mee te geven, zodat zij in hun campagne en daarna meer rekening met de logistiek sector houden.

Beter bereikbaar en minder files

Niet alle lijsttrekkers denken hetzelfde over duurzaamheid en thuisbezorging. In de logistiek overheerst de visie dat thuisbezorgen duurzamer is dan dat consumenten zelf naar de winkel gaan. Frans van Rijn, de voorzitter van Logistics Valley, wees de aanwezige politici daar op. Van Rijn had eveneens in zijn aftrap van de bijeenkomst een vurig pleidooi gehouden voor betere bereikbaarheid en het terugdringen van files. Dat moet wat hem betreft hoog op de politieke agenda komen te staan.


Gelderland is langzamerhand een enorme file hotspot aan het worden, wat de bereikbaarheid zeker niet ten goede komt. De belangrijkste snelwegen zorgen voor een steeds groter aantal files en voor kostbare vertragingen voor de logistieke sector. Rieni van der Hoeven, logistiek manager bij IGEPA Nederland uit Tiel, ondervindt dit regelmatig, vertelde hij.

Optimaal gebruik maken van transportlijnen

Peter Kerris (PvdA) reageerde daarop en pleitte onder meer voor doortrekking van de A15 en meer investeringen in het Openbaar Vervoer, om van twee kanten de fileproblematiek te kunnen tackelen. Kerris vond ook dat de provincie regie moet nemen bij het plannen van logistieke bedrijventerreinen. 


Vervoer over water en rails moeten volgens Helga Witjes (gedeputeerde en fractievoorzitter VVD) daarnaast ook aandacht krijgen om filedruk te verminderen. “Van oudsher lopen door Gelderland transportlijnen die de haven van Rotterdam met Europa verbindt. Van deze transportlijnen willen we als Gelderland optimaal gebruik maken. Kansen liggen op het vlak van verduurzaming en samenwerking tussen de knooppunten. “

Thema verduurzaming hoog op de agenda

Verduurzaming vormt naast bereikbaarheid een belangrijk thema, en werd door Jan Boeve (TLN) ingebracht . En vooral een versnelling van de reeds ingezette verduurzaming zoals die overal al zichtbaar is. Boeve: “Er is met name meer oplaadcapaciteit nodig voor de elektrificering van het wagenpark. Kijkend naar de huisvesting stellen we toch vast dat verdozing onvermijdbaar is voor de gevraagde en nodige groei van de sector.” Boeve wil daarbij zoveel mogelijk logistiek vastgoed in laten passen in de bestaande ruimte.


Vanuit de zaal reageerde Frank Scholten, transportmanager bij Aviko. Hij wees in het kader van verduurzaming op het belang van de regierol, die hij verwacht van de provincie om duurzaamheid aan te pakken. “Er is onder meer nog geen goede laadinfrastructuur. Begin daar gewoonweg mee, ook al kan dat nu nog niet volledig duurzaam. Als we er maar vaart achter zetten”, stelde hij.

Hulp bij inspelen op zere-emissie zones

Helga Witjes (VVD) wees erop, dat in Gelderland diverse gemeenten (Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen) werken aan zero-emissiezones. “Dit betekent dat bestel- en vrachtauto’s in die zone zonder uitstoot van emissies moeten rijden. Als provincie ondersteunen we gemeenten daarbij. Niet alleen deze gemeenten maar ook andere. En natuurlijk steunen we kleine en grote ondernemers om deze overstap op een slimme en duurzame manier te maken. Daarvoor zijn er logistiek makelaars van provincie Gelderland om kleine en grote ondernemers te ondersteunen in het traject naar zero-emissiezones.”


De toegevoegde waarde van de makelaars is volgens Witjes groot, omdat ze kijken met het bedrijf naar wat de meest efficiënte en voordelige oplossing is. Hun advies is bovendien gratis. De logistiek makelaars kennen het aanbod, de (on)mogelijkheden en weten welke subsidies ondernemers wellicht kunnen gebruiken.

Discussie verdozing op cijfers baseren

Marcel Michon, partner bij Buck Consultants, plaatste kanttekeningen bij de verdozingsdiscussie door met feiten te komen. Zo is er al een grote concentratie van logistiek vastgoed op bestaande bedrijventerreinen. Daarbij is slechts 2,5 procent van het grondgebruik in Nederland door logistiek in beslag genomen. “Laat de discussie over verdozing langs snelwegen niet een verkeerde kant overhellen”, was zijn oproep. “Al pakweg de helft van het logistieke vastgoed is BREEAM-gecertificeerd, wat de duurzaamheidsaspecten sterk ondersteunt.” Die duurzaamheid krijgt een flinke boost, mede door de energietransitie die dankzij de vele zonnepanelen op logistiek vastgoed tot stand komt.


“De vraag naar ruimte voor XXL logistiek faciliteren we op de corridors langs de A15 en A1 en geclusterd in de logistieke knooppunten (Tiel, Nijmegen, Montferland)”, meent Witjes (VVD). Ze wil wel, dat gemeenten goed te onderbouwen dat de te faciliteren XXL logistiek zal bijdragen aan de regionale werkgelegenheid. Verder zal de provincie in beeld brengen waar bestaande bedrijventerreinen buiten deze clusters met hun bestemmingsplannen ook ruimte gaan geven aan XXL logistiek. “Ook vinden we het belangrijk dat bedrijfspanden mooi groen ingepast worden.”

Groter belang dan gedacht in Gelderland

Vervolgens gaf Michon aan dat maar liefst een half miljoen mensen in de logistiek werkzaam is. Multi-inzetbaarheid van logistiek vastgoed zoals dat in het Amsterdam Logistics Center al gebeurt kan op meer plaatsen toegepast worden, stelde hij.


“Met experience centers wordt de bevoorrading van binnensteden – met het oog op de komende zero-emissiezones – ook al succesvol in gang gezet. Investeren in logistiek is investeren in rendement”, concludeerde hij vervolgens. En inzoomend op de regio Arnhem-Nijmegen vertelde hij dat het in deze regio om meer dan 250 bedrijven gaat die 100.000 banen opleveren. Tot slot wees hij zijn gehoor op het eerste stadshub van Nederland dat in Gelderland gerealiseerd gaat worden.

Ondernemers zelf laten werken aan leefbaarheid

Hoe gaan we winkels bevoorraden met een goede leefbaarheid in het achterhoofd? Met deze vraag werd het thema leefbaarheid ingezet. De geplande zero-emissiezones in grote steden is daarbij een echte uitdaging, vond Rik Loeters, lijsttrekker van BBB en eigenaar van het Didamse handelshuis Trigona Dairy Trade.
“Als provincie moet je niet overhaast inzetten op die zero-emissiezones. Laat ondernemers eerst zelf maatregelen nemen om te investeren in schoner vervoer in binnensteden. Want bedenk dat zij ook de bestaande vervoersmiddelen nog rendabel moeten kunnen afschrijven.”


Loeters ziet voor de provincie wel een regierol in het afstemmen van het plannen van logistiek vastgoed en het afstemmen van Gelderse bedrijventerreinen met de betrokken gemeenten.

 

Bron: Logistiek.nl