ARNHEM – Agressie en geweld rondom het vluchtelingenvraagstuk zijn onacceptabel. Zowel de gewelddadige protesten tegen de vluchtelingenopvang in Geldermalsen, als de massale aanrandingen door asielzoekers afgelopen jaarwisseling in Keulen. Dat vindt Provinciale Staten.

Daarom komen er gesprekken met gemeenten om te kijken hoe de provincie hen kan helpen bij de integratie van asielzoekers. De Gelderse politiek hoopt op die manier een steentje bij te dragen aan het verminderen van spanningen en agressie. Dat staat in de motie die vandaag is aangenomen.

De motie werd ingediend naar aanleiding van het debat dat de PVV had aangevraagd. De PVV wilde een debat voeren over vluchtelingen en de veiligheid van vrouwen in Gelderland. Aanleiding zijn de massale aanrandingen in onder andere Keulen aflopen jaarwisseling, aldus PVV-fractievoorzitter Marjolein Faber.

Vrouwenrechten niet onderhandelbaar

De PVV vroeg Provinciale Staten om steun voor een motie, waarin staat dat vrouwenrechten en rechten voor homo’s niet onderhandelbaar zijn. Een overbodige vraag, aldus de andere Gelderse partijen. “Rechten voor vrouwen zijn niet onderhandelbaar”, aldus een boze Peter Kerris, fractievoorzitter van de PvdA. ‘En waar haalt mevrouw Faber het lef vandaan om te veronderstellen dat dat wel zo is.’

Tegen geweld moet hard worden opgetreden, daarover is Gelderse politiek het eens. Maar dat in Keulen vrouwen zijn lastig gevallen wil niet zeggen dat alle vluchtelingen dat zouden doen, benadrukt D66. Dat vindt ook het CDA. ‘En als dat is gebeurd door mensen die asiel hebben aangevraagd, dan is er voor hen geen plaats in onze samenleving’, vindt Harold Zoet, fractievoorzitter.

Zondebok

Maar CDA en SP zijn vooral verbaasd dat de PVV een debat wil over vrouwenrechten. De PVV stemde namelijk een half jaar in de Tweede Kamer tegen een wetsvoorstel waarmee geweld tegen vrouwen aangepakt kan worden. Fractievoorzitter Peter de Vos: ‘Dit is de zoveelste poging van de PVV om zondebok-politiek te bedrijven. Het gaat hen niet om misbruik van vrouwen, maar alleen om één groep in kwaad daglicht te stellen.’

Uiteindelijk stemden alle partijen voor een motie om in gesprek te gaan met gemeenten. Alleen de PVV stemde tegen. De motie van de PVV kreeg geen meerderheid.

Bron: Omroep Gelderland