ARNHEM – De provincie Gelderland kan een grotere rol spelen bij de opvang van vluchtelingen. Dat denken onder andere GroenLinks, PvdA en D66. Ze willen onderzoeken wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

Eigenlijk gaat de provincie niet over de opvang van vluchtelingen, dat ligt bij de gemeenten. De provincie heeft in principe alleen een toezichthoudende rol bij de huisvesting van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Hulp bij vinden woonruimte

Maar uit een inventarisatie van de Gelderse PvdA bij de lokale afdelingen blijkt dat gemeenten wel wat hulp kunnen gebruiken. De provincie kan gemeenten ondersteunen bij de tijdelijke opvang van vluchtelingen en het sneller vinden van woonruimte voor vluchtelingen en statushouders, denkt de PvdA. Een van de opties is dat de provincie gebouwen een andere bestemming geeft.

D66 riep woensdag partijen op om een stap vooruit te denken. De partij wil ook kijken naar onderwijs, werk, sport en leefbaarheid. Fractievoorzitter Fleur van der Schalk: ‘Wij willen met andere partijen kijken hoe de provincie actief een rol kan pakken in het grotere maatschappelijke vraagstuk, met name als het gaat om werk.’

‘Maak nieuwe afspraken over woningbouw’

De PvdA denkt dat door de instroom van vluchtelingen en doorstroom van statushouders er nieuwe afspraken nodig zijn als het gaat om woningbouw. Fractievoorzitter Peter Kerris: ‘We wachten de antwoorden op onze vragen aan Gedeputeerde Staten af. Dan kunnen we samen bepalen welke middelen Gelderland zou moeten inzetten voor het sneller huisvesten van vluchtelingen en statushouders.’ CDA en SP steunen het voorstel. 

Bron: Omroep Gelderland