Ruimtelijke ordering

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 staat open

Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is ‘Brede blik op ruimte’. Mensen kunnen voorbeelden van afgeronde projecten in Gelderland aanmelden die al een bijdrage leverden aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Dat kan tot en met 27 mei 2020 via het digitale platform Sprekend Gelderland.

Trots

Gedeputeerde Peter Kerris hoopt op veel inzendingen: “Het thema verwijst naar de 7 ambities van de Omgevingsvisie. Die ambities zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en gezond woon- en leefklimaat. Al deze ambities doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Maar ook op onze creativiteit. De uitdaging is om meerdere doelen samen te laten komen in 1 project. Ik ben heel benieuwd naar projecten die daar al in geslaagd zijn.”

Breed spectrum

Bij de prijs gaat het om projecten die meerdere ambities bij de kop hebben gepakt. Waar in Gelderland zijn zichtbaar en voelbaar en met succes meerdere opgaven gelijktijdig aangepakt, in 1 of meerdere projecten, in 1 of meerdere gebieden? Projecten die ook op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid of welzijn van betekenis kunnen zijn en daarmee voorbeelden die de brede blik op de Gelderse ruimte laten zien?

Meedoen

Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren kunnen goede voorbeelden aandragen. Hierbij kunnen foto’s, filmpjes en documenten worden geüpload. Doordat inzending gaat via het digitale platform Sprekend Gelderland, www.gelderland.nl/gprk2020 is de lijst met voorstellen gelijk openbaar en kan iedereen de groei van de lijst volgen, commentaar leveren en steun betuigen.

Nominaties

Uit de ingediende voorbeelden selecteert een commissie de nominaties. Deze commissie bestaat uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de juryprijs en kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk €10.000 beschikbaar te besteden aan het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te laten maken, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november of december af met een manifestatie waar winnaars bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.

Bron: Provincie Gelderland