Gemeente Nunspeet moet meer vergunninghouders huisvesten

NUNSPEET – In de eerste helft van 2023 moeten er in de gemeente Nunspeet 34 vergunninghouders worden gehuisvest, blijkt uit een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Gemeente Nunspeet. Hiernaast moet ook aan de achterstand worden gewerkt die er tot nu toe is opgebouwd: 23 vergunninghouders.
 
Per 1 november had gemeente Nunspeet slechts 56 % van het totale aantal vergunninghouders gehuisvest. Dit percentage is een van de laagste in Gelderland. In de eerste helft van 2023 ligt er nu de opdracht om nog eens 34 vergunninghouders te huisvesten. Een forse stijging ten opzichte van de taakstelling van de tweede helft van 2022, welke het huisvesten van 22 vergunninghouders was.

Gesprekken

Over het probleem is een gesprek gevoerd tussen wethouder Jaap Groothuis en Gelders gedeputeerde Peter Kerris. Er is gesproken over de achterstand en het lage aantal sociale huurwoningen in de gemeente in combinatie met het lage aantal mutaties. Tijdens het gesprek is de afspraak gemaakt dat de gemeente een plan opstelt waarin wordt opgenomen wat de gemeente de komende jaren gaat doen om de achterstand weg te werken. Wethouder Groothuis laat aan RTV Nunspeet weten dat ‘het gesprek met de gedeputeerde Kerris een vruchtbaar gesprek was waarin de gedeputeerde begrip heeft getoond voor de situatie van de gemeente en waarin ruimte is geboden aan de gemeente voor wat betreft de realisatie van de taakstelling’. Het college van burgemeester en wethouders geeft tevens aan dat Omnia Wonen, volkshuisvesters in regio Noord-Veluwe, geïnformeerd is over de hoogte van de taakstelling. Wethouder Groothuis stelt dat ‘Omnia Wonen zijn uiterste best doet waardoor we inlopen op de achterstand die is ontstaan’. De bestuurders en de woningcorporaties op de Noord-Veluwe hebben overigens recent ook gesproken met minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge over huisvesting van vergunninghouders. De minister heeft er bij hen op aangedrongen om de huisvesting van vergunninghouders te versnellen en het liefst meer vergunninghouders van een woning te voorzien dat alleen de taakstelling vanuit het Rijk.

Alternatieven

Nieuwe directeur-bestuurder van Omnia Wonen Peter Toonen heeft aangegeven zijn uiterste best te gaan doen de achterstand in te lopen. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau vormt het huisvesten van vergunninghouders een vast agendapunt in de overleggen tussen de gemeente en Omnia Wonen. Ook werden er al op korte termijn maatregelen genomen, zoals het huren van vier chalets op een recreatieterrein om als woning te dienen voor vergunninghouders.
Indien in 2023 blijkt dat de achterstand niet afneemt, zullen de partijen samen moeten gaan kijken naar alternatieven.