Wonen

Groene koers in de woningbouw

Tijdens de bijeenkomst ‘Stikstof en Woningbouw’ op 11 maart 2020 ontving gedeputeerde Peter Kerris uit handen van Wilbert Schellens (regiomanager van Bouwend Nederland) het eerste Gelderse exemplaar van ‘De Groene Koers voor Bouw & Infra’.

Met het programma De Groene Koers voor Bouw & Infra reageert Bouwend Nederland op de oproep van de provincie om een bijdrage te leveren aan de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Deze Groene Koers beschrijft hoe de verduurzaming van materiaal en bouwmachines versneld wordt. De bouw- en infrasector zetten hiermee vol in op de aanpak van de reductie van CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof van mobiele voertuigen en bouwmateriaal op bouwlocaties. Het doel van De Groene Koers is om verduurzaming voor elke bouwer bereikbaar maken, zodat iedereen stappen kan zetten.

Peter Kerris: “Het is mooi om te zien dat de bouwsector haar verantwoordelijkheid neemt om stikstof- en andere emissie naar beneden te brengen. Dat past in het partnerschap GMS waarin we er samen voor zorgen dat we aan de slag gaan met natuurherstel en stikstofverlaging, om wonen en werken weer vlot te trekken in Gelderland.”

Stikstof en Woningbouw

Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken organiseerde Provincie Gelderland de bijeenkomst over stikstof en woningbouw voor gemeenten, projectontwikkelaars en corporaties. Een mooie samenwerking tussen het Rijk en provincie in dit ingewikkelde dossier. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de woningbouw zeker niet op slot zit door stikstof. Erik Jan van Kempen (Directeur Generaal ministerie BZK) lichtte de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek toe. Aan de hand van praktijkvoorbeelden vertelden de gemeenten Ede, Nijmegen en Veldhoven en de provincie wat er allemaal kan om vergunningverlening mogelijk te maken. Voorbeelden zijn intern salderen en natuurinclusief bouwen. Op het Kennisplein stelden genodigden hun vragen aan verschillende adviesbureaus om hun eigen project of locatie een stap verder te brengen.

Gelderse Maatregelen Stikstof

Provincie Gelderland werkt met partijen uit de industrie, landbouw, bouw, natuur, mobiliteit, gemeenten en waterschappen aan een pakket van maatregelen om stikstof te verminderen en natuur sterker te maken. Daarbij kiezen we voor een gebiedsgerichte aanpak op de Veluwe, in de Achterhoek en Rijntakken. De belangen voor de Gelderlanders zijn groot: we hebben een grote agrarische sector, het grootste groene natuuroppervlak, grote industriële activiteiten en er willen erg veel mensen in Gelderland wonen.

Op onze pagina over stikstof lees je alle informatie.

Bron: Provincie Gelderland