[Video] Handreiking Opdrachtgeverschap Circulaire Woningconcepten

Bouwen met circulaire woonconcepten heeft de toekomst. Het versnelt woningbouw, maakt woningen betaalbaar en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen waar we met elkaar voor staan. Dit betekent een andere manier van bouwen en een andere rol van opdrachtgevers.

Hoe kunnen gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars de transitie naar Circulaire Woningconcepten versnellen?

Deze handreiking geeft aan waar en wanneer gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars (opdrachtgevers) circulaire woningconcepten in hun beleid en uitvoering kunnen toepassen en geeft hiervan voorbeelden. In 6 stappen helpt de handreiking opdrachtgevers van Visie en beleid, via Planoriëntatie, Contract en Vergunningverlening naar Realisatie en Exploitatie. De digitale handreiking staat vol met voorbeelden en links naar handige documenten.

Handreiking

De handreiking bestaat uit 3 versies: voor gemeenten, woningcorporaties en voor ontwikkelaars. Klik op de button hieronder om naar de gewenste handreiking te gaan (link opent in een nieuw venster).

Gemeenten

Woningcorporaties

Ontwikkelaars

Circulaire conceptbouw in de praktijk

In Ermelo bouwt Hodes Huisvesting 20 flexibele woningen volgens circulaire conceptbouw. In het kader van de online bijeenkomst “Aan de slag met opdrachtgeverschap Circulaire woningconcepten” op 9 maart 2022, gingen Huibert Verdoold en Myriam van Zetten (provincie Gelderland) op bezoek bij Antonie ter Harmsel (Hodes Huisvesting) op de bouwplaats in Ermelo. Hoe werkt circulaire conceptbouw? Wat zijn de ervaringen van Hodes op dit gebied?

Woning Gezocht! - Circulaire conceptbouw

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Hoe helpen we iedereen aan een passende woning? We vertellen er meer over in deze reeks: ‘Woning Gezocht!’ 

Gedeputeerden Peter Kerris en Helga Witjes brengen in deze 1e editie van Woning Gezocht! een gezamenlijk bezoek aan de woningenfabriek GewoonHout in Wehl. Hier gaan ze in gesprek met Bram Bevers (Commercieel manager geWOONhout | Koopmans Bouwgroep B.V.). Samen zoeken ze een antwoord op de vragen: 

  • Hoe kun je huizen bouwen in een fabriek? Gaat dat echt sneller? 
  • En: kunnen die huizen ook nog eens circulair zijn?

 

Bron: Provincie Gelderland