Harderwijk tekent woondeal samen met andere gemeenten op Noord-Veluwe: 12.500 woningen in 2030 realiseren

HARDERWIJK De gemeenten op de Noord-Veluwe, aangevuld met Hattem en de woningcorporaties die werkzaam zijn binnen deze regio hebben de regionale woondeal Noord-Veluwe getekend met minister Hugo de Jonge en de Gelders gedeputeerde Peter Kerris. Doel is het woningtekort gezamenlijk aan te pakken. 

Het gaat om in totaal ruim 12.500 woningen, verspreid over de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem. Minimaal vijfenzestig procent van deze woningen valt in de categorie betaalbaar. De Noord-Veluwe is de enige regio binnen de provincie Gelderland waarbij ook de woningcorporaties de woondeal mede ondertekenen.

 

 

Het gaat om de woningstichting Putten, Uwoon (Ermelo, Harderwijk en Elburg) Omnia Wonen (Nunspeet, Elburg en Oldebroek, Delta Wonen (Oldebroek) en Triade (Hattem). De plannen om 12.500 woningen extra te bouwen moeten in 2030 zijn gerealiseerd.

 

 

Wethouder Bertus Cornelissen van de gemeente Putten is woordvoerder namens de deelnemende gemeenten. ,,De vraag naar betaalbare woningen is al jaren hoog, ook in onze regio. Dit probleem kunnen we als gemeenten en corporaties niet alleen oplossen. Daarom ben ik blij met deze woondeal, de medewerking van het Rijk en de provincie stelt ons in staat de komende jaren veel betaalbare woningen aan het totaal toe te voegen in onze regio.”

 

 

Directeur-bestuurder Fleur Imming van Uwoon: ,,De wil om het woningtekort aan te pakken is groot, zowel bij de corporaties als gemeenten. Daarom trokken wij de afgelopen periode intensief met elkaar op. Met een mooi resultaat, bijna drie op de tien nieuwe woningen wordt een sociale huurwoning. Dat is goed nieuws voor mensen met een laag inkomen.”

 

 

De regio gaat de komende tijd met het Rijk en de provincie in gesprek om afspraken te maken over het snel bouwen van woningen en wat daar voor nodig is. Van belang daarbij zijn de stikstofruimte en de financiële bijdragen van Rijk en provincie. De gemeenten hebben vijftien bouwlocaties aangewezen als zogenoemde sleutellocaties. Met een totaal van rond de achtduizend woningen moeten deze projecten in belangrijke mate bijdragen aan het welslagen van de woondeal.

 

Bron: Harderwijker Courant