ARNHEM – Tijdens het Gelders Verkiezingsdebat gingen dinsdag twaalf politici met elkaar in gesprek over actuele thema’s. Eén daarvan was de leefbaarheid in Gelderland. De lijsttrekkers debatteerden over oplossingen voor de woningnood.

In meerdere Gelderse gebieden lukt het starters, ouderen en alleenstaanden niet om een woning te vinden. Ronald van Meygaarden (Lokale Partijen Gelderland) gaf tijdens het debat aan dat hij de roep om meer woningen veelvuldig terughoort binnen zijn achterban. 

‘Ik ben negen jaar lang wethouder geweest in Geldermalsen’, aldus Van Meygaarden. ‘Elk dorp wil daar huizen en elk dorp wil daar zijn schooltje opbouwen. Dat is begrijpelijk, het is iets wat heel veel mensen belangrijk vinden. Maar niet iets wat altijd kan.’

‘We moeten goed luisteren naar wat die mensen willen, met ze in gesprek te gaan en ook uit te leggen als iets ook daadwerkelijk niet kan’, vervolgde Van Meygaarden. De voorman van LPG zei dat het belangrijk is dat jonge dertigers die de wens hebben terug te keren naar een plek die ze al kennen, daar ook de mogelijkheid toe krijgen. 

Binnen de bebouwde kom

Janet Duursma van GroenLinks reageerde daar instemmend op. Ze plaatste wel de kanttekening dat er dan bij voorkeur binnen de bebouwde kom gebouwd moet worden. ‘Er zijn op heel veel plekken mogelijkheden, op plaatsen waar oude kantoorgebouwen, oude scholen en lege fabrieksterreinen staan’, aldus Duursma, die direct een voorbeeld noemde. 

‘Ik was laatst in Mariënvelde. Daar hebben de inwoners samen een multifunctioneel centrum opgezet: een mooie manier om zo’n kern leefbaar te houden. De sportvereniging blijft, de school kan er sporten, ouderen komen er samen en er is een repair café. Dat soort slimme combinaties maken dat je er wilt blijven wonen.’

Bouwen in de stad

Michiel Scheffer (D66) zei dat zijn partij in Gelderland inzet op bouwen in de stad. In zijn ogen moeten de dorpen actief gehouden worden door voorzieningen bij elkaar te zetten. ‘De school, de kinderopvang, de wijkverpleging. Maar we moeten wel aanvaarden dat in deze samenleving mensen steeds meer naar grotere plekken trekken. Daar moeten we bouwen’, aldus Scheffer.

De VVD staat op het standpunt dat mensen zelf mogen kiezen waar ze gaan wonen. ‘Het enige dat wij moeten doen als provincie, is het faciliteren’, legde Jan Markink uit. ‘Dat betekent ook bouwen in de kleinere dorpen. Maar dat houdt niet in dat alle faciliteiten die er nú zijn overeind kunnen blijven. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Je moet daar op een slimme manier mee omgaan.’

Kotten

PvdA’er Peter Kerris weersprak de woorden van de VVD-voorman. Hij bezocht recent de buurtschap Kotten in Winterswijk en sprak daar ook met mensen van de basisschool. ‘Die school is door de ergste krimp heen en heeft alleen behoefte aan een kleine financiële ondersteuning, en vooral leraren. Maar die leraren kunnen daar niet gaan wonen! Voor een huis in Kotten in Winterswijk tel je zomaar vier ton neer. Ja, we moeten veel meer betaalbare woningen gaan bouwen in de steden, maar juist ook in deze dorpen.’

Markink kon zich vinden in het pleidooi van zijn collega, maar wierp tegen dat het deels pure marktwerking is. ‘Dat is misschien een woord dat u niet zo graag hoort. Maar de markt bepaalt wat de prijs van een woning is. Dus als je iets meer bouwt, gaat de prijs naar beneden.’

Geen marktwerking

Dat leidde acuut tot een weerwoord van GroenLinks. ‘Als er de afgelopen jaren iets duidelijk is geworden, is het dat marktwerking bij het wonen niet functioneert. Het is niet haalbaar. De provincie moet er echt voor zorgen dat in het buitengebied betaalbare woningen voor de starters komen en in de steden wooneenheden voor eenpersoonhuishoudens’, sprak Duursma tijdens het debat.

Marcel Bruins van 50PLUS ziet een belangrijke rol weggelegd voor de provincie. ‘In de gemeente Renkum zijn de afgelopen zes jaar 231 woningen gebouwd, waarvan maar 24 aan de onderkant van de markt. Wat gaat er de komende vijf jaar gebeuren? De starters krijgen geen kans. Ik denk dat de provincie moet faciliteren en advies moet geven richting de gemeenten, wat meer regie bieden.’

Bron: Omroep Gelderland