Vanmiddag presenteerde informateur Mark Boumans (VVD) het rapport van zijn verkenningsronde.


Boumans heeft na twintig gesprekken met de fracties afzonderlijk, en een laatste gesprek met de vijf grootste fracties in Provinciale Staten, zijn werk afgerond. De Partij van de Arbeid heeft met een delegatie bestaande uit fractievoorzitter Peter Kerris en vice-fractievoorzitter Fokko Spoelstra tweemaal met Boumans afzonderlijk gesproken. Het gesprek met de vijf grootste fracties werd door Boumans gevoerd met VVD (8 zetels), Forum voor Democratie (8), CDA (7), GroenLinks (6) en Partij van de Arbeid (5).
Ons standpunt in de informatiefase is altijd geweest dat een nieuwe coalitie moet kunnen steunen op een stabiele meerderheid in Provinciale Staten die gedeelde opvattingen heeft over de inhoudelijke opgaven voor de komende tijd. Concreet betekent dat voor de Partij van de Arbeid: woningbouw, een beter OV, verduurzaming van woningen en aanpak van klimaatverandering.


In deze laatste gespreksronde werd duidelijk dat de inhoudelijke verschillen met Forum voor Democratie te groot zijn om zinvol de formatiefase met deze partij in te gaan. De verschillen in
ambities op het gebied van het tegengaan van klimaatverandering, het bevorderen van de energietransitie en het inzetten op herstel van biodiversiteit tussen aan de ene kant onze partij en
GroenLinks en aan de andere kant Forum voor Democratie zijn niet te overbruggen. Informateur Mark Boumans adviseert de partijen VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ChristenUnie in combinatie met SGP om nu met elkaar in onderhandeling te gaan om tot een coalitieakkoord te komen. De Partij van de Arbeid gaat graag het gesprek aan om te verkennen of met deze partijen onze ambities voor meer betaalbare huizen, beter OV en een Gelderland waarin iedereen zeker kan zijn van een eerlijke toekomst kunnen worden gerealiseerd.

Het verslag van de informateur en de verslagen van de gesprekken kunnen via deze link worden gelezen: https://gelderland.stateninformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/506894

Bron: PvdA Gelderland