Onderwijs en arbeidsmarkt

Innovatie is mensenwerk

Gelderland heeft er 2 nieuwe sociale innovatie pioniers bij. Vrijdag 6 maart 2020 reikte gedeputeerde Peter Kerris de certificaten uit aan Veld Koeltechniek uit Groenlo en de Kinkelder Groep uit Zevenaar. Als koplopers in sociale innovatie maken zij andere bedrijven bewust van de noodzaak om meer te investeren in training, scholing, slimmer werken en nieuwe manieren van samenwerking.

Talent Beter Benutten

Gedeputeerde Peter Kerris: “Innovatie is mensenwerk. Door slimmer samen te werken en talent beter te benutten halen bedrijven meer uit de mensen en uit de organisatie. De 2 nieuwe pioniers laten zien dat sociale innovatie loont, voor bedrijf en medewerker.”

Slim (samen) werken

De economie verandert snel door digitalisering en robotisering. Maar technische vernieuwing kan niet zonder sociale vernieuwing. Het succes van innovaties is voor 75% afhankelijk van sociale innovatie. Voorbeelden hiervan zijn het werken in zelfsturende teams, werken met flexibele werktijden en verzamelplaatsen waar medewerkers van verschillende bedrijven samenwerken. Een ander voorbeeld is het trainen van de ‘21st century skills’ van medewerkers. Nieuwe technieken vragen nieuwe vaardigheden.

Veld Koeltechniek en de Kinkelder

De Kinkelder is een wereldspeler in het maken van cirkelzagen voor de metaalindustrie. Zij zien sociale innovatie als de basis voor het succes van de onderneming. Het bedrijf biedt zijn medewerkers een veelvoud aan mogelijkheden om zich te scholen en te vernieuwen. Zij hebben een eigen bedrijfsschool met 2 bedrijfsleermeesters. Veld Koeltechniek is een familiebedrijf dat werkt in een nichemarkt waar personeel vaak moeilijk te vinden is. Het bedrijf wil van een top-down naar een bottom-up bedrijfsvoering en de verantwoordelijkheden lager in de organisatie leggen.

Sociale innovatie loont

Er zijn dit jaar al 11 sociale innovatie pioniers benoemd in Gelderland. Ze laten zien dat bedrijven die investeren in sociale innovatie succesvoller en vernieuwender zijn. Met meer tevreden medewerkers. Met succes! Alleen dit jaar hebben zij al meer dan 500 ondernemers in Gelderland ervan kunnen overtuigen dat sociale innovatie loont.  

Te weinig tijd en geld

Uit onderzoek is gebleken dat veel Gelderse werkgevers nog achterblijven in sociale innovatie. Niet alle bedrijven hebben genoeg tijd, geld en kennis om hierin te investeren. Met de regeling sociale innovatie geven we deze bedrijven een duwtje in te rug. Provincie Gelderland zet € 2 miljoen in voor nieuwe initiatieven voor sociale innovatie.

Bron: Provincie Gelderland