PvdA

Jongeren en Politiek in het Huis der Provincie

In januari 2019 diende Peter Kerris namens PvdA Gelderland een amendement op een voorstel van de commissie Werkwijze in om een Jeugdcommissaris en een Jeugdparlement te installeren. Hier werden de Statenleden nog eens op gewezen in januari van dit jaar door de 12-jarige Lars Westra die de Provinciale Staten toesprak tijdens de Open Agenda.

Afgelopen woensdag was het zover: maar liefst 40 jongeren uit de hele provincie kwamen naar het Huis der Provincie om te discussiëren hoe de Gelderse jeugd beter bij provinciale politiek betrokken kan worden.

Na een welkomstwoord door John Berends, de Commissaris van de Koning, vertelde PvdA-fractievoorzitter Fokko Spoelstra over het initiatief. Ook gastheer Frits Bloemberg en de winnaar van ‘Op weg naar het Lagerhuis‘, Zoë Heeg uit Zelhem, spraken de jongeren toe.

Na deze opening werden er vier deelsessies gehouden met een Statenlid en een secretaris van de griffie. Er werd gediscussieerd aan de hand van drie vragen:

  • Welke behoefte is er om betrokken te zijn bij provinciale onderwerpen en de provinciale politiek?
  • Welke vormen, projecten of programma’s moet de provincie gebruiken om jongeren te betrekken?
  • Wat moet de provincie doen met de uitkomsten van deze raadpleging?

De behoefte

De jongeren vertelden dat er bij het vak Maatschappijleer vaak over politiek verteld wordt en dat er dan ook een interesse ontstaat. Hier willen zij dan graag naar handelen. Ook willen ze graag in ‘gewone taal’ horen wat het aanbod is in het politieke landschap.

Ze willen graag meer invloed, maar weten niet hoe ze dat kunnen krijgen. De Gelderse jongeren zien dat de belangstelling het grootst is onder een kleine groep die echt in politiek geïnteresseerd is, maar ze hebben het sterke vermoeden dat er veel meer jongeren eigenlijk interesse hebben in politiek. Dat zijn de vele jongeren die niet in de gaten hebben dat de maatschappelijke thema’s waar ze mee bezig zijn tegelijkertijd ook politiek zijn.

Belangrijke onderwerpen waar de jongeren over mee willen praten zijn in ieder geval onderwijs, werkgelegenheid, duurzaamheid, bomenkap, bereikbaarheid en de mentale gezondheid van jongeren.

Het was goed om te zien dat in alle groepen belangstelling was voor de politiek en er behoefte was om invloed te hebben. De jongeren gaven wel aan dat ze de groep jongeren die geraadpleegd wordt zo divers mogelijk moet zijn qua leeftijd, afkomst, opleidingsniveau et cetera.

De vormen

Er werd gedacht aan een plaats, on- of offline, waar politici en jongeren kunnen samenkomen om te spreken over thema’s. Dit moet dan wel op regelmatige basis gebeuren vinden ze, niet slechts eenmaal per jaar of eens in de zoveel maanden. Ze voelen niet zozeer wat voor een Jeugdcommissaris, maar juist meer voor betrokkenheid bij bepaalde thema’s voorafgaand aan de besluitvorming. Dit Jongerenparlement zou volgens hen deels met vaste deelnemers en deels met wisselende deelnemers moeten zijn om diversiteit en vernieuwende ideeën te waarborgen.

Ook voelen de jongeren veel voor raadpleging door middel van enquêtes, bijvoorbeeld via Instagram. Ze zouden graag met de resultaten van deze raadplegingen willen inspreken tijdens Statenvergaderingen.

De terugkoppeling

De jongeren zien graag een terugkoppeling terug wat er met hun inbreng is gebeurd in de provinciale besluitvorming. De invloed zou bijvoorbeeld vastgeklonken kunnen worden in de vergaderstructuur van de Provinciale Staten. Ook zien ze de doelgroep liever wat uitgebreider en zou het MBO ook betrokken moeten worden. Dus niet meedoen voor spek en bonen, maar echt hun mening geven waarnaar geluisterd wordt en die waar mogelijk wordt meegenomen in de besluitvorming.

Bron: PvdA Gelderland