Beste Partijgenoten,

38. Dat is niet mijn leeftijd, maar het aantal kandidaten, het team, waarmee de Partij van de Arbeid in Gelderland de verkiezingen in gaat. Het aantal kandidaten waaraan jullie vandaag het vertrouwen hebben gegeven. Daar wil ik even bij stilstaan.

De tijd is onrustig, als je met mensen praat voel je grote onzekerheid. Wat gebeurt er in de zorg? Wat voor impact heeft wat er in Oekraïne of in Irak gebeurt op onze manier van leven? Haalt mijn portemonnee het eind van de maand nog wel? Of zoals de afgelopen dagen de vraag was, haalt het kabinet het eind van de week nog wel? En dan kun je het hebben over de transformatie van de Jeugdzorg, over maatregelen voor hernieuwbare energie, over het NUON-kapitaal dat we investeren in werkgelegenheid. Allemaal belangrijk. Maar mensen hebben behoefte aan het meest waardevolle kapitaal dat we kennen en dat is vertrouwen. Vertrouwen in dat we ook volgend jaar goede zorg dichtbij hebben. Vertrouwen in de economie. Vertrouwen in mensen.

Vandaag geven jullie je vertrouwen aan ons programma, aan deze kandidaten. En dat vertrouwen wil ik waarmaken. Maar dat kan ik, dat kan dit team, niet alleen. De essentiële vraag die bij mensen deze verkiezing leeft is: vertrouw ik de Partij van de Arbeid nog wel genoeg dat ze hun karwei af kunnen maken? En dan kun je als je de deuren langsgaat het vingertje opheffen en alles nog één keer uitleggen – als leraar weet ik er alles van. Maar daarmee win je geen  vertrouwen. Wil je werkelijk een duurzame binding met de wijken, met de dorpen, met mensen dan volstaat het niet om het allemaal nog één keer uit te leggen. Dan moet je in gesprek gaan en in gesprek blijven. Luisteren naar wat mensen drijft en waar de zorgen zitten. En daar dan ook naar handelen! Het is aan de politiek om richting te geven aan de samenleving. Het is de opdracht van sociaaldemocraten om zeggenschap weer terug te geven waar die hoort en dat is bij mensen.

En dat doen we ook, door iedere dag te werken aan het Gelderland van morgen. In dat Gelderland, heeft mijn goede vriend Joris weer zeggenschap over zijn eigen leven, omdat hij ’s avonds thuiskomt na een dag werken in plaats van een rondje solliciteren. Omdat hij morgen door onze investeringen niet meer één van die 80.000 werklozen van vandaag is. In dat Gelderland van morgen hebben jongeren die nu tussen wal en schip vallen weer grip op hun leven omdat wij de Jeugdzorg niet over de schutting hebben gekieperd, maar ook de komende tijd nog een vinger aan de pols houden. En in dat Gelderland van morgen is er voor iedereen een plek, doet iedereen mee, omdat wij dwars ingaan tegen individuen die door haat te zaaien en groepen weg te zetten onze samenleving vergiftigen!

Samen met jullie, met alle vrijwilligers, wil ik werk maken van dat Gelderland. Een Gelderland waarin het goed werken is, waarin het goed wonen is. Dat kan ook, omdat we de beste ideeën hebben daarvoor. Of het nu gaat om het creëren van werkgelegenheid in de logistiek of in de maakindustrie, of het nu gaat om het verduurzamen van scholen en sportgebouwen, of dat het nu gaat om leefbare dorpen – de Partij van de Arbeid klaart die klus!

Onze idealen zijn helder. Goed werk, bestaanszekerheid, eerlijke kansen en onderlinge verbondenheid. En stapje voor stapje brengen we die idealen dichterbij. Bijvoorbeeld door tientallen miljoenen te investeren in het isoleren van sociale huurwoningen, met als voorwaarde dat de huren niet mogen stijgen. Zo dalen de energiekosten en heeft een gezin in de maand weer meer te besteden. Tegelijkertijd leveren deze investeringen 1.000 banen op. Dat zijn duizend mensen die gewoon weer dagelijks aan het werk kunnen. En laten we ook onze resultaten in het kabinet niet onbenoemd laten. Het aan banden leggen van de topinkomens in de publieke sector, een halt toeroepen aan de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt, het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat zijn de resultaten van onze partijgenoten, dat zijn onze resultaten.

Deze sociale en realistische koers zetten we voort. In Gelderland en in Nederland heeft de economie de weg omhoog weer gevonden. Door samen het vertrouwen van mensen te vragen kunnen we in Arnhem en in Den Haag ons karwei afmaken. Het is aan de Partij van de Arbeid om mensen zekerheid te bieden. Zodat iedereen weer met vertrouwen en optimisme naar de toekomst kan kijken. In een Gelderland waarin het goed werken en goed wonen is. Voor oud, voor jong, voor iedereen.

Bron: PvdA Gelderland