Op 23 januari nam de fractie afscheid van Anna-Lena Hedin. Zij heeft vier maanden zwangerschapsverlof. Peter Kerris, lid van de commissie MIE en eerste opvolger, is op 23 januari beëdigd als Statenlid. Hij vervangt Anna-Lena voor de periode van haar verlof. Wie is Peter Kerris?

Peter Kerris is met zijn zevenentwintig jaar het jongste lid van de PvdA-fractie. Toch heeft hij al een lange geschiedenis met de partij. Hij werd lid toen hij 18 was. Waarom?

“Van huis uit heb ik meegekregen dat je je moet inzetten voor de samenleving. Ik kom uit een goed katholiek gezin. Mij is geleerd dat je je talenten moet benutten en dat niet alleen voor jezelf. Mijn moeder, die helaas al is gestorven toen ik 14 was, was actief in de kerk, mijn vader in de vakbeweging. Ook vulde hij belastingformulieren in voor mensen die daar moeite mee hadden.

Ik heb positieve herinneringen aan mijn jeugd en ik heb mij niet echt losgemaakt van wat ik heb meegekregen. Ik wil – net als mijn ouders –  maatschappelijk actief zijn. En ik  ben nog steeds een beetje katholiek. Daarom heb ik de eed afgelegd.”

“Na de periode Fortuyn had ik het gevoel dat er echt iets moest veranderen in de samenleving. Toen ben ik lid geworden van de PvdA. Het is de partij die aansluit bij mijn idealen. Ik ben snel actief geworden, toen ik in Nijmegen studeerde. Ik heb in het afdelingsbestuur gezeten en de afdeling Arnhem/Nijmegen van de Jonge Socialisten opgericht. Daar ben ik voorzitter van geworden. Ik heb mij in 2010 aangemeld als kandidaat voor de lijst voor de Statenverkiezingen. In de afdeling Nijmegen waren leden die mij hadden aangespoord om dat te doen. Helaas werd ik niet direct verkozen (nr 12 op de lijst) maar ik ben wel meteen commissielid en fractievolger geworden. Ik draai dus al bijna twee jaar mee met de fractie. Toch voelt het anders nu ik – al is het tijdelijk – geïnstalleerd ben als Statenlid. Ik heb het gevoel dat ik nu meer kan bereiken.”

“Wat ik wil bereiken? Waar ik me het meest zorgen over maak, is de stijgende werkloosheid en dan in het bijzonder onder  jongeren. Het is heel lastig om een baan te vinden. Ik heb politieke geschiedenis gestudeerd en ga nu de lerarenopleiding geschiedenis volgen. Het lijkt mij leuk om les te geven. Helaas is er nu een overaanbod aan geschiedenisleraren. Dat verandert wel weer.

Ik weet dat de provincie niet veel mogelijkheden heeft om iets aan de werkloosheid te doen, maar ik zal iedere kans – hoe beperkt ook – benutten. Er moet echt iets veranderen in de samenleving, anders krijgen we grote groepen jongeren die blijvend aan de kant staan.”

“Landelijk ben ik ook actief in de PvdA. Ik heb meegewerkt aan de campagne voor Diederik Samsom, ben eindeloos met hem op pad geweest. Ik heb alle debatten meegemaakt. Dat was een fantastische ervaring. En nu maak ik deel uit van een groep, die afdelingen van de PvdA gaat adviseren met het oog op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn ongeveer 60 vrijwilligers die dit advieswerk doen. We zijn door de partij goed getraind en ik heb er geweldig veel zin in. Zelf vind ik campagne voeren  leuk. Je hebt contacten met kiezers en daar steek je veel van op. Daarom wil ik als Statenlid ook niet al mijn tijd doorbrengen met stukken lezen of activiteiten in het Huis der Provincie. Ik hecht aan contacten buiten het HdP. Dat hoort voor mij bij maatschappelijk actief zijn. Met mensen praten over hun zorgen, hun idealen en proberen hun vragen te verbinden met het politieke debat.”

Door Mijnke Bosman

Bron: PvdA Gelderland