PvdA

Mijn 10 highlights uit het Coalitie-akkoord “Ruimte voor Gelderland”

In april 2015 sloot ik na de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland namens de Partij van de Arbeid een coalitie-akkoord met VVD, CDA en D66. Tien punten uit het akkoord waar ik trots op ben:

  1. Voor 2020 wil de coalitie 100.000 woningen hebben verduurzaamd: dat zorgt voor lagere energielasten voor bewoners, is goed voor het klimaat en zorgt voor werkgelegenheid in de bouw.
  2. Er komt een programma Steen-goed Benutten om goede, voornamelijk binnenstedelijke plannen te ontwikkelen in de strijd tegen leegstand: zo bouwen we leegstaande panden in winkelcentra om naar woonlocaties.
  3. In de landbouw is niet langer schaalgrootte leidend maar sturen we op maatschappelijke doelen zoals dierenwelzijn, gezondheid en milieu: er zijn megastallen waar dieren het fantastisch hebben en kleine stallen waar dieren opeengepropt zijn. Laat dierenwelzijn leidend zijn voor plannen in de landbouw.
  4. We investeren in OV aan de grenzen van onze provincie, zoals dubbelspoor in de Achterhoek, en in alternatieve vormen van vervoer: zo houden we Gelderland voor iedereen bereikbaar.
  5. In het economisch beleid concentreren we ons naast topsectoren ook op de maakindustrie, ambachtseconomie en detailhandel: daar zit de grootste mogelijkheid voor banengroei in onze provincie.
  6. Er komt meer geld voor cultuur en we bouwen aan nieuw beleid na 2016: cultuur inspireert en maakt een stad of dorp aantrekkelijk. Het is goed voor het vestigingsklimaat en voor de ontwikkeling van Gelderland en de inwoners.
  7. In regionale samenwerking stelt de provincie gebiedsspecifieke opgaven centraal, zoals bijvoorbeeld de logistiek in het Rivierengebied en recreatie en toerisme op de Veluwe: samen werken we in de zes regio’s aan een gemeenschappelijk doel.
  8. We investeren in onderwijs en tegengaan van jeugdwerkloosheid: we zorgen ervoor dat er een betere koppeling komt tussen onderwijs en arbeidsmarkt zodat jongeren vandaag worden opgeleid van de banen van morgen.
  9. We scheppen mogelijkheden voor zonnepanelen op scholen en overheidsgebouwen: gebouwen waar het energieverbruik hoog is en niet altijd zelf de middelen hebben.
  10. Er komt een snelle busverbinding tussen Nijmegen – Kleve – Emmerich – Doetinchem: goed voor het verkeer over de grens en voor jongeren en werkenden die reizen tussen Nijmegen en Doetinchem.