Miljoenen voor 1300 woningen in Wijchen

WIJCHEN – De Rijksoverheid trekt 4,4 miljoen euro uit voor de bouw van 1300 woningen in Wijchen-West. Dit is subsidie uit de WoningbouwImpuls (WBI)-regeling. De provincie draagt 1,5 miljoen euro bij aan de bouw van de huizen.
 
Provinciebestuurder Peter Kerris: “Met de Woningbouwimpuls versnellen we de bouw van betaalbare woningen in Gelderland. Meer dan de helft van de 1300 woningen zijn sociale huur- of koopwoningen, waardoor we meer starters een kans op een woning geven.”
 
De bijdrage van het Rijk moet de helft van de financiële tekorten dekken. De andere helft is voor de gemeente. In Wijchen vult de provincie Gelderland dit met 1000 euro per woning aan.
 
Wijchen-West wordt volgens de provincie een veelzijdige wijk met water en groen, nieuwe woonvormen en een snelfietsverbinding. Meer dan de helft van de woningen zijn sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. De bouw van de woningen gaat binnen drie jaar van start.