Minister sluit deal met Gelderse regio's voor 104.000 nieuwe huizen

ZUTPHEN – Terwijl bouwvakkers buiten druk bezig zijn om woningen te bouwen in Zutphen, zet de Gelderse politiek samen met minister Hugo de Jonge handtekeningen onder de regionale woondeals.
Tot en met 2030 moeten er in Gelderland 104.000 woningen worden gebouwd. Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Kerris en 51 gemeentelijke bestuurders hebben hun handtekening gezet onder zes woondeals.
“De woningnood in Nederland is hoog en daarom pakken we als overheden gezamenlijk de regie terug”, zegt De Jonge. “We hebben teveel vertrouwd op de markt dat zij het evenwicht terug zouden brengen, maar je ziet dat dat niet gebeurt.”
Om de deals tot een succes te maken moet er worden samengewerkt met zowel de overheden, als de woningbouwcorporaties als de bouwbedrijven en projectontwikkelaars. Gelders gedeputeerde Peter Kerris: “Hiermee geven we starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.”

Deal echt nodig?

Alle regio’s gingen in gesprek met de minister en de gedeputeerde. Duidelijk is dat ze allemaal aangeven dat er in iedere regio al heel veel aandacht is voor woningbouw. “Ik wil toch even benadrukken dat deze deal niet is ontstaan met de komst van De Jonge als adviseur”, zegt wethouder Arjan van Gijssel namens de Achterhoek. “Wij deden al iets, we hadden al plannen op stapel staan. En we willen nog wel meer dan wat in deze deal staat.”

Verschillen in regio’s

Iedere regio heeft eigen wensen en problemen die opgelost moeten worden. Zo wil de regio Stedendriehoek bijvoorbeeld het bedrag van een betaalbare woning graag naar beneden bijstellen. “Een woning van 350.000 euro is niet per definitie een betaalbare woning, dus wij willen kijken of dit toch kan lager kan”, aldus de Stedendriehoek. De Jonge is daar kritisch over: “Wij hebben het bedrag van een betaalbare woning heel zorgvuldig samengesteld en je moet er voor waken dat de eisen niet te hoog worden en dat daardoor de bouw van woningen stopt.”
De Noord-Veluwe maakt zich zorgen over de stikstofproblematiek: “Dat is voor ons wel een uitdaging.” De Jonge wil dat graag nuanceren: “Ja we hebben een probleem, zeker hier in Gelderland, maar we moeten wel nuchter zijn. Kijk waar je bouwt. Als je iets verder weg bouwt van een Natura2000-gebied, dan kan er al veel meer. En haal projecten naar voren die minder last hebben mogelijke problemen rondom stikstof.”

Meer dan 66.000 betaalbare woningen

Onderdeel van de deal is dat tweederde van het aantal woningen betaalbaar moet zijn. Dat betekent dat er ongeveer 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen komen. Toch is het doen slagen van deze deals niet vanzelfsprekend: “We hebben problemen op het gebied van stikstof, bereikbaarheid, maar ook ambtelijke capaciteit en daar moeten we met zijn allen een slag in zien te slaan”, aldus De Jonge.

Goede lobby

De Jonge is verrast over de lobby die de Gelderse regio’s in Den Haag gevoerd hebben: “Ik heb hier wat notities voor me liggen en als ik daar naar kijk, dan hebben jullie goed gelobbyd”, lacht hij. “Nijmegen, Ede, maar ook Arnhem en Apeldoorn kunnen er wat van. Ze hebben heel veel geld bij elkaar weten te krijgen.”