DIDAM – De dorpen Azewijn en Netterden en de boeren in de buurt van het geplande 60 hectare metende nieuwe bedrijventerrein DocksNLD2 kunnen hoog of laag springen: Montferland zet er vol op in. Alle bezwaren tegen het plan om er zogeheten XXL-logistieke bedrijven te vestigen, worden afgewezen.

Azewijn, Netterden en de boeren vrezen voor aantasting van het leef- en werkklimaat door de grote blokkendozen die volgens de plannen voor hun neus aan de Meilandsedijk en Netterdenseweg/Papenkampseweg gaan verschijnen. 

Gemeente wijkt niet

Ze hebben hun bezwaren ingediend om ook de visie die de gemeente op het gebied heeft van tafel te krijgen. Burgemeester en wethouders houden rekening met een deel van de bezwaren maar wijken geen duimbreed om het bedrijventerrein fors uit te breiden. Montferland heeft de visie nodig om het eerste recht op aankoop van de gronden te houden. 

Geen overaanbod

De provincie Gelderland heeft tot nog toe geweigerd medewerking te verlenen omdat er nog te veel industriegrond (met name in Zevenaar en Doetinchem) in de aanbieding zou zijn. Maar volgens het nieuwe regionale programma werklocaties van de regio Arnhem-Nijmegen is er met name voor de logistiek geen sprake van overaanbod. Gedeputeerde Peter Kerris (met onder andere de arbeidsmarkt en ruimtelijke ontwikkeling in zijn portefeuille) heeft aangegeven dat de provincie meer ruimte wil bieden aan nieuwe ontwikkelingen waarbij behalve naar economische groei gekeken wordt naar werkgelegenheid en duurzaamheid. Naar verwachting neemt de provincie in januari een besluit.

Verkeer om Netterden heen

Reacties van bewoners van Azewijn, de plattelandsraden van Montferland en Oude IJsselstreek, de dorpsraad Azewijn, stichting ’t Gemeynt Netterden en de vereniging Leefbaar Netterden zijn in de structuurvisie van Montferland mondjesmaat overgenomen. De vrees voor de verkeersafwikkeling van het  toenemende vrachtverkeer door Netterden via de nieuwe op- en afrit aan A3 wordt onderkend. Montferland werk samen met Oude IJsselstreek en Emmerik aan een nieuwe weg om Netterden heen die het industrieterrein vrijwel direct verbindt met de haven en het spoor van Emmerik. Montferland heeft toegezegd het nieuwe terrein landschappelijk zoveel mogelijk in te passen door het zicht van buitenaf op het terrein te voorkomen met een zogeheten groen/blauwe zone rondom het terrein.

Volgende week donderdag buigt de gemeenteraad zich over de plannen.

Bron: de Gelderlander