GELDERLAND • Christianne van der Wal (VVD), Jan Markink (VVD), Peter Drenth (CDA), Jan van der Meer (GroenLinks), Peter Kerris (PvdA) en Peter van ’t Hoog (ChristenUnie) worden voorgesteld als de gedeputeerden van de provincie Gelderland voor de nieuwe statenperiode.

De statenvergadering moet hun benoemingen nog wel goedkeuren, dat staat voor 5 juni op de agenda. Ook het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ wordt dan besproken. Daarin staan de ambities voor Gelderland van de onderhandelaars van de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP voor de periode 2019-2023.

De SGP heeft ervoor gekozen geen deel uit te maken van het college van Gedeputeerde Staten, hoewel ze medeonderhandelaar is van het coalitieakkoord. 

Afscheid, benoeming en beëdiging

De kandidaat-gedeputeerden stellen zich in een vraaggesprek nader voor aan de Statenleden. Voordat de nieuwe gedeputeerden benoemd worden, nemen de statenleden afscheid van de gedeputeerden Conny Bieze (VVD), Josan Meijers (PvdA), Michiel Scheffer (D66) en Bea Schouten (CDA). Ook worden enkele nieuwe statenleden beëdigd.

Bron: het Kontakt