Nieuwe kansen op werk met scholingsvouchers

Met steun van provincie Gelderland gebruikten sinds 2020 200 mensen, in de regio FoodValley, een scholingsvoucher om zich te laten omscholen voor een baan in de techniek, ICT of agrifoodsector. Ruim 200 jongeren kregen een stage- of leerwerkplek.

Gedeputeerde Peter Kerris bracht vrijdag 13 januari 2023 een werkbezoek aan het Leerwerkloket Regio Foodvalley. Op de bloemenveiling Plantion in Ede ging hij in gesprek met werkzoekenden die de scholingsvoucher gebruikten om zich te laten omscholen met het leerwerktraject bloemen en plantenmedewerker. 

Talent Beter Benutten

Peter Kerris: “Er is een groeiend tekort aan vakmensen. Toch staan er nog veel mensen aan de kant. We moeten het talent in de regio beter benutten. Met de scholingsvouchers geven we werkzoekenden een kans zich te laten om- of bijscholen voor een baan in één van de tekortsectoren. Geweldig om te zien hoe het Leerwerkloket mensen weer een nieuwe toekomst geeft op de arbeidsmarkt.”

LeerWerkLoket

Het Leerwerkloket Food Valley geeft werkzoekenden kosteloos advies over scholing en loopbaanontwikkeling. Het aantal loopbaanvragen neemt snel toe. Met steun van ons heeft het Leerloket scholingsvouchers uitgegeven, stages en leerwerkplekken geregeld en hun adviseurs bijgeschoold. De website is aangepast en het aanbod is verbreed met onder andere webinars en wandelcoaching. 

Scholingsvouchers

De scholingsvouchers werden uitgegeven om de kans op een baan in een kansrijke sector te vergroten. Meer dan 200 mensen in de regio maakten gebruik van de scholingsvoucher van maximaal € 1.500. Daarnaast kregen 100 jongeren een stage of een leerwerkplek in de techniek, ICT of agrifood.

Leerwerktraject

Floral Academy is een opleider in de bloemenbranche en heeft een leslocatie bij Plantion. Er is een groot tekort aan vakmensen in de bloemensector. Floral Academy zetten hiervoor samen met het WerkgeversServicepunt het leerwerktraject bloemen- en plantenmedewerker op. Tijdens een training van 14 weken leren de deelnemers de basisvaardigheden om boeketten samen te stellen, namen van bloemen en planten en klantgericht werken. 

Werken-aan-Werk

In 2020 ontving de arbeidsmarktregio Food Valley een bijdrage van 
€ 600.000 van provincie Gelderland voor de uitvoering van het actieplan ‘Werken-aan-werk’. Het doel hiervan is knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen die ontstonden door de coronacrisis. Foodvalley heeft met de steun van de provincie geïnvesteerd in de ondersteuning van werkgevers en inwoners die mogelijk met een opleiding de kans op een (andere) baan willen vergroten. 

 

Bron: Provincie Gelderland