Wonen

Nijmegenband helpt ook nu weer bij voor nieuwe stationszone

De noodzakelijke vernieuwing van het Nijmeegse stationsgebied was heel lang een onderwerp dat niet op de Haagse agenda voorkwam. Nijmegen was een vergeten spoorhalte. Qua reizigers is het intussen wel het tiende station van ons land. En rond het stationsgebied staan bouwprojecten gepland voor zo’n 2.000 appartementen.

Stapje voor stapje is de betekenis van de stationszone nu alsnog doorgedrongen bij de Haagse bestuurders, provincie, NS en ProRail. Onlangs werd bekend dat Rijk en provincie dik 100 miljoen euro bijdragen in de vernieuwing van de oostelijke stationszijde. 

Eerder waren al miljoenen toegezegd voor de westkant. En ProRail stopt ook 100 miljoen in een beter spoor en extra perrons voor meer treinen van en naar de Randstad. Bovendien is eveneens een miljoenensubsidie voor de woningbouw beloofd.

In het stadhuis zijn ze opgetogen over die superhoge bijdragen. Nijmegen scoort beter dan menige andere stad met plannen voor stationsvernieuwing. Er is een prima lobby gevoerd. Maar wat ook meespeelt is, zo denk ik, is de Nijmegenbinding van de ‘geldschieters’. https://view.genial.ly/5f8ae69301a73210ef118964

Staatssecretaris Van Veldhoven die over het spoor, fiets en ov gaat, studeerde hier en dook de laatste jaren geregeld op in de stad zoals bij projecten van Green Capital. De Gelderse bestuurders Van der Meer en Kerris wonen hier al heel lang.

Aan de betekenis van het Nijmegengevoel dacht ik eerder ook al toen de toenmalige ProRail-baas Eringa enkele jaren terug forse investeringen in beter spoor en perrons toezegde. Hij was ooit jarenlang gemeentesecretaris van Nijmegen.

Ja, oude stadsbanden helpen. Burgemeester Guusje ter Horst verlokte ooit Philipsbaas Kleisterlee, opgegroeid in Nijmegen, extra te investeren in research in Nijmegen. En minister Karla Peijs, als kind wonend in de Benedenstad, steunde kort voor haar opstappen de renovatie van het landhoofd van de spoorbrug.

Nijmegen laat je nooit los, is mijn conclusie.

Bron: de Gelderlander