Steeds meer mensen verhuizen van de Randstad naar het oosten van Nederland. In Gelderland en Overijssel ontstaat daardoor woningnood, zeggen de provincies. Ze willen dat het kabinet meer geld investeert in nieuwe woningen.

Volgens de provincies moeten er de komende vijf jaar 75.000 woningen worden bijgebouwd. Ze bieden maandag een heus woonakkoord aan minister Van Veldhoven (Wonen) aan dat geld moet lospeuteren bij het kabinet.

De overheid heeft 1 miljard euro uitgetrokken voor woningbouw in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. De oostelijke provincies willen dat een deel van die extra middelen wordt ingezet voor woningbouw in steden in Gelderland en Overijssel. De provincies hebben hier zelf al ruim 100 miljoen euro voor gereserveerd.

Gezinnen en ouderen

Het zijn vooral gezinnen en ouderen die verkassen richting het oosten, zo blijkt uit gegevens van het CBS. Jongeren uit Oost-Nederland verlaten die provincies juist, maar laten daarbij geen leegstaand huis achter. In Nijmegen, Arnhem en Ede is het tekort aan huizen het grootst.

“De randstad schuift op naar het Oosten, nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen en nergens moet er zoveel nabij natuur worden gebouwd”, zegt Peter Kerris, gedeputeerde van de provincie Gelderland.

Probleem speelt al langer

Het probleem speelt al langer: al vanaf 2017 vestigen zich meer mensen in de regio dan er vertrekken. Het migratiesaldo is het hoogst in Oost-Nederland, weet het CBS.

Dat heeft ook effect op de huizenprijzen, zegt het Expertisecentrum Woningwaarde van de TU Delft. Hoewel de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland de krapste koopwoningmarkt kennen, noteren Groningen, Drenthe en Overijssel in het derde kwartaal van 2019 een grotere stijging van de prijzen van bestaande koopwoningen. Een stijging van 3 procent tegenover 1 procent landelijk.

Bijbouwen is een oplossing

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft, ziet een oplossing in het bijbouwen van woningen. Dat kunnen de provincies volgens hem prima zelf. Tot nu toe waren zij echter terughoudend in het beschikbaar stellen van woonruimte, zegt hij.

“Ze hadden de rem erop. Nu kijken ze naar het Rijk om exact het tegenovergestelde in gang te zetten”, zegt hij. Het is daarom ook de vraag of ze geld kunnen lospeuteren bij het kabinet. Ook omdat dat geld bedoeld is voor noodgevallen, als er echt geen budget meer is bijvoorbeeld.

Overigens kan de huidige stikstofproblematiek ook een groot struikelblok vormen bij de realisatie van deze woningen. Nu al liggen er honderden bouwprojecten stil. De provincies zeggen dat ze samen met het rijk tot een oplossing willen komen.

bron: RTL Z