ZUTPHEN – Tijdens het Gelderse Klimaat- en Energiedebat, gisteravond in Zutphen, ging het over veel zaken: windmolens, de NUON-gelden, Europa, en de compensatie van CO2-uitstoot. Maar over de doorrekening van de Klimaatdoelen van het kabinet die waarschijnlijk niet gehaald worden, ging het nu juist niet.

Het Planbureau voor de Leefomgeving maakte gisteren bekend dat de ruim 600 maatregelen uit het voorlopige Klimaatakkoord waarschijnlijk tekort schieten om de kabinetsdoelstelling van 49 procent CO2-reductie in 2030 te halen. Premier Rutte kondigde in een reactie aan alsnog moet een CO2-taks voor bedrijven te komen, en de energierekening van huishoudens te verlagen.

Landelijke discussie

Opvallend genoeg kregen de Gelderse politici bij het debat gisteravond niet de gelegenheid om te reageren op deze ontwikkelingen. Maar dat was ook helemaal niet nodig, vond Asje van Dijk, voorzitter van het Gelders Energieakkoord, dat het debat organiseerde. ,,Het zou toch zonde zijn om met provinciale politici over landelijke discussies te praten? Bovendien is er is een verschil tussen wat landelijk afgesproken wordt, en wat we hier met bedrijven en alle Gelderse gemeenten afstemmen. Dat is niet anoniem. We hebben nog zo veel te doen op de korte termijn, laten we ons daar eerst op richten.”

Zorgen

In het Gelders Energieakkoord zijn 220 bedrijven en overheden verenigd, met nog ambitieuzere doelstellingen dan de klimaatplannen van het kabinet. Maar Van Dijk maakt zich geen zorgen over de haalbaarheid daarvan. ,,We maken ons elke dag zorgen. Alleen ik laat me door die zorgen niet leiden, ik laat me door successen leiden. Uiteindelijk is het doel dat we in 2050 energieneutraal zijn, natuurlijk. Maar we zitten pas aan het begin. Ik maak me nu eerder zorgen over wat we de komende jaren gaan doen. We verhogen de snelheid wel gedurende het traject.”

Doekje voor het bloeden

Een wassen neus, zo typeerde PvdA-lijsttrekker Peter Kerris de door Rutte aangekondigde CO2-belasting na afloop van het debat. ,,Die baten gaan weer naar dezelfde bedrijven. We zouden die belasting juist moeten gebruiken om die bedrijven te dwingen te vergroenen. Ik vind het een doekje voor het bloeden.”

Partij voor de Dieren-voorman Luuk van der Veer zei na het debat de aangekondigde maatregelen een goede zaak te vinden, maar ingrepen in de veehouderij te missen. ,,Het is in onze ogen dan ook niet de energietransitie, maar de klimaattransitie. We moeten veel meer gaan recyclen en circulair gaan denken.”

Bron: de Gelderlander