Om de verhuisstroom van mensen uit de Randstad naar Overijssel en Gelderland op te vangen, moeten er de komende jaren 75.000 woningen bijgebouwd worden. De provincies luiden de noodklok en willen een woonakkoord sluiten met het Rijk om de woningbouw te versnellen.

Alleen al vanuit de Randstad verwachten de provincies de komende vijf jaar zestigduizend nieuwe huishoudens in het oosten. De verhuisstroom zorgt voor een snelle verstedelijking in de steden in Oost-Nederland.

De mensen die vanuit het Oosten verhuizen naar de Randstad zijn vooral jonge mensen die geen huis achterlaten. De nieuwkomers uit de Randstad zijn gezinnen en ouderen die een nieuwe woning zoeken.

75.000 extra woningen

Vandaag bieden gedeputeerde Monique van Haaf en haar Gelderse collega Peter Kerris het Woonakkoord Oost-Nederland aan minister Van Veldhoven en Kamerleden aan.

Met het Woonakkoord moeten de komende vijf jaar 75.000 woningen worden bijgebouwd in Oost-Nederland. De provincies en steden willen naar innovatieve en flexibele bouwwijzen kijken om mensen snel van een betaalbaar huis te voorzien.

Daarbij moet ook gedacht worden aan de bereikbaarheid van en binnen de steden. Het gaat daarbij niet alleen om weg-, spoor- en fietsverbindingen, maar ook om nieuwe vormen van mobiliteit.

Stikstof

De stikstofproblematiek speelt daarbij een belangrijke rol. Meer dan de veertig procent van de natuurgebieden in Nederland liggen in Gelderland en Overijssel. Met het Woonakkoord willen de provincies met het Rijk zoeken naar maatwerk voor de bouw.

Het kabinet heeft in de Miljoenennota een miljard euro vrijgemaakt voor de versnelling van woningbouw. Hiervoor heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken woondeals gesloten met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen. Met het Woonakkoord Oost willen de provincies dat een deel van de middelen wordt ingezet voor woningbouw in de steden in Oost-Nederland. De provincies hebben hier samen al meer dan honderd miljoen euro voor gereserveerd.

Meer ruimte voor woningcorporaties

De nadruk van het Woonakkoord Oost-Nederland ligt op het bouwen van betaalbare woningen voor starters, doorstromers en alleenwonenden. Woningcorporaties hebben daar een grote verantwoordelijkheid in en hebben voldoende investeringsruimte nodig om te blijven bouwen.

Met dit Woonakkoord moeten de woningcorporaties in de steden gebruik kunnen maken van de korting van een miljard euro op de verhuurdersheffing.

Bron: RTV Oost