Persoonlijk

2018 Vader geworden en juli 2019 weer

Motorrijbewijs

2018

Autorijbewijs

2010

Geregistreerd partnerschap 

3 x Nacht van de Vluchteling gelopen (40km)

Piano

Bruine band Judo

PvdA

Coalitie Gelderland 2015​
Lijsttrekker
2015 & 2019

Speech begroting 2019

Klimaat

Klimaatplan voor Gelderland

Onderwerpen waar ik me voor heb ingezet

Instandhouden jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds

100.000 woningen verduurzaamd

Ruimte voor woningbouw op maat, 20.000 woningen erbij

150 rotte plekken in Gelderland omgebouwd tot woningen

Plan van aanpak voor laaggeletterdheid 

Aanpak personeelstekort in de zorg

Stop uitbreiding geitenhouderij

Besluit dubbelspoor Achterhoek

Beste speech 

Masterclass politieke inhoud en vaardigheden

beoordeeld door Jeroen Dijsselbloem

Oprichting Jonge Socialisten Arnhem Nijmegen 2010
Onderzoek naar Europees landbouwbeleid

Stage Tweede Kamer
Organisatie en uitvoerder gesprekken met kiezers door heel Gelderland over inhoud verkiezingsprogramma 2019

Studentenleven

Lesgeven

Lesgeven HAVO/VWO in de boven- en onderbouw

Studie

Geschiedenis

Politicologie

1,5 jaar

Studentenactviteiten
ASAP Studentenpartij
Medezeggenschap Geschiedenis
Bestuur studievereniging Geschiedenis
Organisatie congres studievereniging Geschiedenis
Middelbare school activiteiten
Directie ENVE
Leerlingenraad
Medezeggenschapsraad
Debatclub
Basisschool activiteiten
Redactie schoolkrant
Taal op hoger niveau