Met een ruime meerderheid is Peter Kerris op woensdag 5 juni gekozen tot lid van de Gedeputeerde Staten van Gelderland in de vergadering van de Provinciale Staten. Nadat Fokko Spoelstra hem namens de Statenfractie had voorgedragen als kandidaat volgde een stemprocedure en werd hij gelijk daarna beëdigd door John Berends, de Commissaris van de Koning. Peter was sinds 2013 lid van de Provinciale Staten en werd in 2015 fractievoorzitter. Peter heeft als gedeputeerde de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Wonen, Bedrijventerreinen, Klimaatadaptatie, Onderwijs/Arbeidsmarkt en de gebiedsagenda Arnhem-Nijmegen.

Josan Meijers heeft afscheid genomen als gedeputeerde. In 2007 werd Josan lid van de Provinciale Staten en in 2010 werd ze fractievoorzitter van de PvdA-fractie. Toen in 2012 Co Verdaas afscheid nam van de Gedeputeerde Staten om staatssecretaris van Economische Zaken te worden in het kabinet-Rutte II werd Josan voorgedragen en gekozen als gedeputeerde. Jarenlang heeft zij zich met volle overgave ingezet voor Gelderland. Haar portefeuille bestond uit Gelderse gebiedsontwikkeling, ruimte, water, wonen, cultuur en erfgoed. Wij danken Josan voor haar onvermoeibare inzet en de vele successen die zij als gedeputeerde heeft geboekt!

Bron: PvdA Gelderland