Partijgenoten, vrienden,

Na vijf debatten, verschillende krantenartikelen, 21 campagnebezoeken en eindeloze aandacht op de sociale media kozen bijna 1.000 leden mij als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dank voor dit vertrouwen!

En wat een verkiezing was het! De afdelingen langs, met elkaar en met jullie in debat. Ieder van ons had zo zijn eigen boodschap. Jaap over bewoners, Willie over herkenbaarheid, Fokko over werk en ik over energie. Maar dat zijn allemaal delen van het grotere geheel. Want we zijn allemaal lid van dezelfde partij, streven naar dezelfde idealen. Het liet op een fantastische manier zien waar de PvdA voor staat.

Deze campagne voerden wij niet alleen. Ik wil hier mijn dank uitspreken voor al die vrijwilligers die zich hebben ingezet. In het bijzonder noem ik de mensen die bij mijn campagne hebben geholpen: Sanne, Vincent, Ruud, Yourik, Rob, Laura, Marcel, Bart, Semi, Lesley, Adam, Karin, Niels, Yannick, Marinka en Joep. Bedankt ook aan de mensen die mij scherp hielden en feedback gaven: Piet, Paul, Stijn, Remy en Stefan. En er zijn twee personen bij wie ik afzonderlijk stil wil staan.

Niet in mijn campagneteam maar na zeuren van mijn kant altijd bereid tot een luisterend oor en advies, mijn maatje, Mark Lauriks, zonder wie deze verkiezing er waarschijnlijk helemaal niet zou zijn geweest.

En last but certainly not least. Mijn campagnemanager: Nina Arends. Lieve Nina, je hield alle vrijwilligers op de hoogte, zorgde voor het campagnemateriaal en vertelde me na de debatten altijd dat ik niet zoveel met m’n hoofd moest knikken als andere kandidaten iets zeiden. Bedankt voor alles.

Partijgenoten, nogmaals: ik ben jullie zeer dankbaar voor het vertrouwen. Jullie hebben een lijsttrekker gekozen die werk wil maken van Gelderland. Een lijsttrekker die in de verkiezingscampagne en in de komende vier jaar vanuit de fractie op wil komen voor onze idealen. Die idealen zijn ook vandaag de dag nog kristalhelder. We staan voor goed werk, een duurzame toekomst, gelijke kansen en onderlinge verbondenheid. De noodzaak om die idealen in Gelderland in praktijk te brengen is groot. Gelderland telt 80.000 werklozen. We lopen achter op het gebied van hernieuwbare energie. Culturele instellingen en leefbaarheid in dorpen en kleinere steden staan onder druk. En groepen mensen worden nog steeds buitengesloten.

Deze problemen vragen om nieuwe keuzes. Er zijn partijen die zich dan verschuilen achter een begroting, achter verordeningen, achter kerntaken. Maar dat is niet onze partij. Wij trekken ons dat lot van die 80.000 werklozen aan. Wij maken definitief de omslag maken naar hernieuwbare energie. En wij kiezen voor een vitaal platteland.

Partijgenoten, als ik denk aan de toekomst van Gelderland, dan zie ik een gezin waarin een man uit Tiel ’s avonds weer thuiskomt van z’n werk in plaats van een rondje solliciteren. Omdat hij niet meer één van die 80.000 werklozen is, maar door onze nieuwe keuzes weer gewoon een baan heeft. Als ik denk aan de toekomst van Gelderland, zie ik een winkelier uit Zutphen die samen met de andere winkeliers in het centrum zijn hoofd boven water heeft kunnen houden, omdat wij voor vitale steden en dorpen kozen. En als ik denk aan de toekomst van Gelderland zie ik een gezin in een sociale huurwoning in Nijmegen, dat weer wat meer te besteden heeft in de maand, omdat wij kozen voor woningisolatie en zonnepanelen en dus lagere energiekosten.

Samen bouwen we aan dat Gelderland van morgen. Een Gelderland waar innovatie en werkgelegenheid bloeien. Een duurzaam Gelderland. Een vitaal Gelderland. En een Gelderland waarin voor iedereen een plek is, waarin we in onderlinge verbondenheid vorm geven aan onze toekomst.

Dat zijn onze keuzes. En samen gaan we daar werk van maken. Dank jullie wel.

Bron: PvdA Gelderland