Op 27 mei 2020 is het Actieplan Wonen behandeld in de Provinciale Staten. Met dit plan gaat gedeputeerde Peter Kerris de komende vijf jaar de bouw van 45.000 woningen in Gelderland versnellen. Namens PvdA Gelderland voerde Jan Daenen het woord.

“Het Actieplan Wonen is een belangrijk stuk waarmee we inzetten op een versnelde, betaalbare en flexibele woningmarkt in Gelderland.” Met deze woorden begon hij zijn betoog. “Laten we eerlijk zijn: door neoliberaal, speculatief beleid is er de afgelopen jaren veel, maar dan ook veel, te weinig gebouwd. De rekening hiervan ligt bij de kwetsbare personen in onze samenleving.”

Zo is er een schrijnend tekort aan sociale huurwoningen. Door dit tekort is er ook een overspannen vraag naar de middenklasse, waar het aanbod beperkt is en huren hoog zijn. “Sociale huurwoningen werden verkocht, verduurzamen was niet mogelijk en beleggers kregen vrij spel” vervolgde Jan. “De chronische tekorten hebben geleid tot een overspannen woningmarkt. Wel lijkt het tij te keren. Steeds meer partijen zien in dat huizen geen luxeproduct is, maar een basisbehoefte.”

In de top drie van overspannen woningmarkten in Nederland is ook Nijmegen te vinden. Over de impact van het woningtekort in de stedelijke gemeente in onze provincie: ““Geen adres betekent geen toegang tot de arbeidsmarkt, geen bijstand, geen verzekering. De woningtekorten en stijgende prijzen hebben het aantal daklozen in Gelderse steden verdubbeld. U hoort het goed: verdubbeld.”

De PvdA vindt dit een ondergesneeuwd probleem in de maatschappij. Kantoren staan leeg, winsten schieten door het plafond, maar een gescheiden man die net zijn baan verliest komt op straat terecht, met alle gevolgen van dien.

Jan riep de gedeputeerde dan ook op om met gemeenten in gesprek te gaan over de daklozenproblematiek.

“Zeker zijn van een betaalbaar dak boven je hoofd” besloot hij zijn verhaal. “Samen met gemeenten, kopers, woningcorporaties, bouwbedrijven én huurders gaan we aan de slag om van onze provincie voor iedere Gelderlander een fijne woonplaats te maken!”

Het Actieplan Wonen is met overweldigende meerderheid aangenomen door de Provinciale Staten.

Bron: PvdA Gelderland