Wonen

Provincie: 75.000 nieuwe woningen in Oost-Nederland

DEN HAAG – De provincie Gelderland wil samen met de provincie Overijssel de komende vijf jaar 75.000 nieuwe woningen bouwen.

Als het aan de provincies ligt gaat ook het kabinet meebetalen. Daarom is het plan van de massale bouw – het Woonakkoord Oost Nederland – overhandigd aan minister Stientje van Veldhoven.

Het kabinet reserveerde een miljard voor de versnelling van de woningbouw. Er werden woondeals met Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen gesloten. Oost-Nederland ontbreekt nog in die lijst.

Maar volgens de provincie moet er juist in Gelderland vaart worden gemaakt. ‘De Randstad schuift op naar het oosten, nergens groeit het woningtekort zo snel als in Nijmegen en nergens moet zoveel bij natuur worden gebouwd als in het oosten’, zegt gedeputeerde Peter Kerris. 

De bouwsector is hard geraakt door de stikstofproblematiek. Rondom natuurgebieden bouwen is steeds ingewikkelder. Een probleem in Gelderland met de Veluwe als gigantisch gebied en de rivieren die ook op de Natura 2000-lijst staan. De provincies willen met het Rijk zoeken naar ‘maatwerk voor de bouw’.

Bron: Omroep Gelderland