Provincie Gelderland wil meer starters een kans geven op een woning door mee te betalen aan de startersleningen van gemeenten. Nog te weinig gemeenten doen mee aan de landelijke startersregeling. De provincie zet € 4 miljoen in om alle gemeenten in Gelderland over de streep te trekken. Hiermee moeten 1000 starters aan een woning worden geholpen.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Starters staan buitenspel op de woningmarkt. Er zijn te weinig starterswoningen en de woningen die er zijn kunnen starters niet betalen. Met een goedkope lening willen we starters meer kans geven op een betaalbare woning.”

Samen met gemeenten

Meer dan 1/4e van de gemeenten in Gelderland maakt nog geen gebruik van de Starterslening. Het gaat vaak om grote bedragen, terwijl er financieel al veel wordt gevraagd van de gemeenten. Om deze gemeenten een zetje in de rug te geven wil de provincie 50% van hun bijdrage meefinancieren. De afgelopen 4 jaar zijn er 2000 startersleningen verstrekt in Gelderland. Met de bijdrage van de provincie moeten er nog eens 1000 startersleningen worden verstrekt.

Een goedkope lening

De Starterslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) overbrugt het verschil tussen de prijs van een starterswoning en het bedrag van de hypotheek. De 1e 3 jaar betalen huishoudens geen rente en aflossing op de starterslening. De bijdrage van de provincie is revolverend (wordt na terugbetaling weer opnieuw ingezet), om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk starters van de lening gebruik kunnen maken.

Actieplan Wonen

Naast de Starterslening investeert de provincie ook in de bouw van betaalbare woningen. Met het Actieplan Wonen zet de provincie € 30 miljoen in om o.a. de bouw van 45.000 nieuwe woningen versnellen op 50 versnellingslocaties en 25 flexlocaties. 

Week van de Starter

Deze week is de landelijke Week van de Starter. Zoek je een starterswoning en wil je weten wat gemeenten en de provincie voor je kunnen doen? Meld je dan aan voor de Digitale Startercafé ’s in Zevenaar (29/09) en Montferland (5/10). Voor meer info over de Week van de Starter ga naar startersopdewoningmarkt,

Bron: Provincie Gelderland