Op vrijdag 18 september bezocht Peter Kerris, gedeputeerde van Provincie Gelderland, de gemeente Nijkerk. Het bezoek werd gebracht in het kader van het ‘Actieplan Wonen’ van de provincie.

Met dit actieplan wil de Provincie Gelderland voor versnelling van woningbouw zorgen. Het actieplan is gericht op doorstroming van huishoudens en op betaalbare woningen voor starters, ouderen en andere doelgroepen. De in juni vastgestelde Woonvisie van de gemeente Nijkerk zet in op dezelfde onderwerpen.

Inzet van flexibele woonvormen

Speciale aandacht was er tijdens het bezoek voor flexibele woonvormen en voor starters.

Onderdeel van het bezoek van de gedeputeerde was een gesprek met de bewoners van de opstapwoningen (‘Tiny Houses’) aan de ds. Kuypersstraat. Deze woningen zijn neergezet om starters, spoedzoekers en statushouders tijdelijk een dak boven het hoofd te geven. In deze periode kunnen de bewoners op zoek gaan naar andere woonruimte. De gemeente Nijkerk wil op naastgelegen terrein een zelfde concept realiseren. “Er is hier veel vraag naar nieuwe woningen voor verschillende doelgroepen. Ik ben blij dat de gedeputeerde vandaag zo uitgebreid de tijd heeft genomen om te kijken hoe we in samenwerking tot goede resultaten kunnen komen. En het was mooi om te zien hoe inspirerend de gesprekken met de starters en de bewoners waren”, geeft wethouder Harke Dijksterhuis aan. Net als de Provincie Gelderland gaat de gemeente voor meer flexibele woonvormen.

Zoektocht voor starters

Peter Kerris had ook een gesprek met starters uit de gemeente. Voor starters in zowel Nijkerk als de rest van de provincie is het moeilijk om een woning te vinden. Hij sprak met hun over de zoektocht naar een betaalbare woning en hoe de provincie hieraan kan bijdragen. De gemeente Nijkerk heeft in de Woonvisie opgenomen dat bij nieuwe woningbouwprojecten 35% van de woningen sociaal moet zijn en minimaal 10% een koopprijs van maximaal € 260.000,-. Daarmee wordt het aanbod aan betaalbare woningen vergroot. Dit werkbezoek was voor beide partijen een mooie gelegenheid om kennis uit te wisselen.

Bron: A1